image

Tillgången till idrottsanläggningar är en ödesfråga

Hälften av Sveriges kommuner upplever att föreningar tvingas säga nej till barn som vill idrotta – för att det saknas idrottsanläggningar. Idag rapporter Sveriges Radio Radiosporten om läget som Riksidrottsförbundets nya kommunundersökning kommit fram till. Rapporten kan du läsa här

För Svenska Sportdykarförbundet är inte utkomsterna av RF:s senaste undersökning förvånande. Vi har vi under många år drivit frågan om att synliggöra behovet av ändamålsenliga träningsanläggningar och därtill anpassa bassängerna till antalet utövare och besökare, och här har inte alla kommuner hängt med.

Befolkningen i Sverige har ökat med över en miljon sedan 1990 och ökar kraftigt. Människor blir äldre och intresset för idrott ökar, vilket i sig är glädjande. Tyvärr är antalet idrottsanläggningar konstant oförändrat på många platser och badhusen utgör inget undantag.

RF:s undersökning visar att det råder brist på idrottsytor i Sverige. En sådan utveckling, som hindrar barn, ungdomar och vuxna att utöva idrott, är inte till gagn för någon. Kommuner, landsting och regioner står inför stora besparingskrav de kommande åren. Då kan det vara lockande för politiken att inte prioritera idrottsanläggningar. Det kan dock bli en dyrköpt prioritering, då vi idag vet att aktivt idrottande är välgörande för både individer och samhället.

I RF:s enkät som skickats ut till tjänstemän i alla Sveriges kommuner, har en hög svarsfrekvens om 85 procent. Nästan hälften (49%) av kommunerna  upplever att idrottsföreningar tvingas tacka nej till barn och ungdomar.

Inom vattensportens område finns utöver alla hälsofrämjande effekter, den demokratiska skolningen, en god sportsanda och kamratskap – också värdet i att föreningarna leverera vattenvana som ökar kunskaperna om livräddning och naturens sårbarhet. Kort och gott innebär många av våra aktiviteter bildning och förberedelser inför livet. 

51% av kommunerna svarar att de upplever att kvalitén på träningarna och tävlingarna hämmas av att det råder brist på idrottsanläggningar och idrottsytor.

Som medlem i RF delar vi hållningen att det behövs ett politiskt krafttag för att säkra tillgången i svensk lagstiftning. När en kommun bygger bostadsområden är det rimligt att det också planeras för idrottsanläggningar.

2014 publicerade Sveriges Kommuner och Landsting en rapport som visade att det totala antalet anläggningar för idrott och fritid varit ”relativt konstant under de senaste 25 åren”. Samtidigt har den svenska befolkningen ökat med över en miljon människor (1990: 8 590 630 personer. 2014: 9 747 355 personer).

 

Svensk idrott gör positiv skillnad i människors liv. Svensk organiserad dykning har i snart 60 år välkomnat människor till sportdykning i ideell form. När möjligheten att utöva sin idrott begränsas skapar det klyftor i samhället – en sådan utveckling gagnar ingen! 

image

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *