image

Styrelsemöte pågår – med sikt mot framtiden

September månad går mot sitt slut. Det blir mörkt tidigt om kvällen. Hösten ger god sikt under ytan på många platser kring vårt avlånga land, i sjöar, åar och bäckar. Sikten är en inte helt obetydlig utgångspunkt för diskussioner mellan dykare, och det kan röra allt från det där dyket i sundet eller bassängen. Sikt kan även användas som metafor för vilka framtidsutsikter  en organisation har och hur en organisation navigerar sig fram i ett förändrat samhälle, som kanske mer än någonsin behöver den kraft den samlade idrotten kan erbjuda.

Denna helg avhandlar styrelsen en rad viktiga frågor. En av dessa handlar om att realisera arbetet med Strategi 2025 och Idrotten vill. 

Idrotten Vill - det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.
Idrotten Vill – det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.

I en värld som på sina håll brinner, i områden där tryggheten begränsas och kringskärs, så är ofta en aktiv idrott det som gör skillnad för framförallt barn och ungdomar. Idrott handlar om tävling men också om gemenskap och fair play. Den demokratiska principen och solidariska tanken präglar mycket av idrottsvärlden. Det ska vi slå vakt om.

Vi som organiserar oss i den ideella idrotten vill göra skillnad och inbjuda människor oavsett härkomst, social status och sexuell läggning till idrott. Det är kanske också därför den olympiska elden symboliserar den eviga lågan som måste bäras vidare, som inte får slockna.

Civilsamhället och staten behöver idrottsrörelsen på samma sätt som idrottsrörelsen behöver civilsamhället och staten. I ett öppet och fritt samhälle som vill överbygga klyftor, så drar idrotten sitt strå till stacken och bär vidare den kraft som tusentals eldsjälar i vårt avlånga land håller levande. Idrotten finns i utanförskapsområden, mitt bland barn och ungdomar alla veckans dagar året om.

image

Vi packar våra träningsväskor, fyller tuber med luft, hämtar idrottskamrater vid bussen och ger oss ut för att möta potentiella medlemmar. Rekryteringsarbetet  börjar ta fart då vi ser att personer vill vara med och utöva sportdykning. Vi har enats om vilka frågor som ska stå i förgrunden. Vi gör det i beslutsamhet att påverka och inbjuda till samling för en idrott öppen för alla, där exkludering inte är aktuell.

Vid en granskning över var vi som specialidrottsförbund i RF-familjen geografiskt har vårt starkaste respektive svagaste medlemstal är det viktigt att betänka att många av kommunerna med de så kallade miljonprogrammen också har högt invånarantal, det vill säga ur idrottslig synvinkel; mängder av pressumtiva medlemmar och idrottsutövare. 

Den strategiska planeringen i en styrelse är ofta en förutsättning för utövande av idrott i föreningsform
Den strategiska planeringen i en styrelse är ofta en förutsättning för utövande av idrott i föreningsform

Därför gör vår närvaro i utsatta och särskilt utsatta områden skillnad i människors liv. Denna närvaro måste vara uthållig och beredas både resurser och uppföljning. Vi bygger långsiktigt och lämnar inte ett område när kalla vindar blåser – så lyder idrottens appell – och kursen ligger fast.

De sårbara och utsatta värnar en aktiv idrottsrörelsen som vilar i en stolt folkrörelsetradition. Det ligger i vårt idrottsliga DNA att erbjuda en en verksamhet  som ger förutsättningar till frihet. En frihet att växa genom ett aktivt idrottande och föreningsengagemang 

Vi måste adressera verkliga problem i samhället samtidigt som vi lyfter det föredömliga som sker. Väljer vi att enkom belysa det destruktiva bidrar vi till en negativ kollektivisering. Väljer vi att enkom lyfta de goda initiativen så förminskar vi den vanmakt som finns. Vi klarar att beskriva både det negativa och postiva, och samtidigt förmedla hur idrotten på allvar gör skillnad.

Det ligger i farans riktning att vi genom i och för sig välmenande besök i utsatta och särskilt utsatta områden, blir betraktare snarare än görare i en pragmatisk idrottslig mening. Med tanke på att Regeringen ökat stödet till idrottsrörelsen med 19 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018, så måste vi nu visa att vi finns där människor finns. Projekten som bedrivs måste beredas resurser för att hålla över tid.

Om vi i verklig mening vill inbjuda människor från hela samhället till en levande idrott och plantera reella möjlighet att påverka, så måste vi finnas där människor finns. Därför måste statens insatser för en idrott för alla vara långsiktig och stå pall över tid. 

Svenska Sportdykarförbundet värnar djupet...[..]..
Svenska Sportdykarförbundet värnar djupet…[..]..
Därför tar vi sikt mot en idrott utan klyftor med uthållighet att realisera idrottens vilja att förena! 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *