image

RF:s råd och referensgrupper

Svenska Sportdykarförbundet har nominerat fyra personer till RF:s råd och referensgrupper. Dessa organ är beredande/stödjande för RF och SISU:s styrelser och deras kansli.

Arbetsgrupperna utgör ett forum där företrädare för idrotts-Sverige kan diskutera och förankra förbättringsförslag inom respektive sakområde.

Råden och referensgrupperna rapporterar till RF/SISU:s generalsekreterare som i sin tur ansvarar under respektive styrelse. Allt för att kunna nå idrottsrörelsens övergripande mål mot 2025.
Internationella rådet, har dels uppgiften att som ett referensorgan med tillvaratagen kompetens, skapa delaktighet och engagemang för internationella frågor, dels arbeta i en riktning som syftar till att stödja idrottsrörelsens internationella arbete och arbete med att få fler internationella evenemang till Sverige.

Bildnings- och utbildningsrådet, har till uppgift att arbeta med frågor som berör folkbildning och utbildning inom idrotten samt specifika uppgifter inom studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Syftet är att med bildning och utbildning som medel stärka SF och föreningar i sin utveckling i enlighet med fastställda mål.

Anläggningsrådet har utifrån antagen strategi och det anläggnings- och idrottsmiljöpolitiska programmet att verka för att tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer främjas.
Lokstödsnämnden, prövar överklagningar i enlighet med LOK-stödsföreskrifterna.

Referensgrupp för Översyn av stödformer i relation till mål 2025. Referensgrupp för Översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU. Referensgrupp för att ta fram en Etisk kod för att stärka idrottsrörelsens värdegrund.

image

Målet är att år 2025 ha en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling ska utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

Svenska Sportdykarförbundet ska finnas där människor finns och är en del av den samlade idrottsfamiljen – som gör skillnad. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *