image

organiserad dykning håller samman och har en och samma avsändare

Den ideella samlade idrottsrörelsen har en tyngd i det demokratiska grundelementet och jag vågar påstå att idrottsrörelsen fyller viktiga uppgifter för hela civilsamhället. Jag har träffat många människor som berättar om hur idrotten inneburit en vändning från det destruktiva. Sådant värmer.

Hur en idrott öppen för alla också möjliggjort utövande för människor som kommer från familjer som kämpar med att få ihop ekonomin. I somras skrev vi om hur ideella krafter besökte badplatser för att låna ut bland annat snorkelutrustning. Vi fanns med vid vissa av dessa sammankomster och vad som kännetecknar denna typ av utåtriktad verksamhet är uppfyllande av målet att synas och finnas där människor finns. Vissa av de platser som vi besökt är inte bortskämda med aktiviteter.

Regeringen har tagit fram ett långsiktigt reformprogram där idrotten får 14 miljoner kronor årligen under några år. Pengarna ska utföra en turbo för att finnas där människor finns i utsatta områden. I huvudsak ska stödet gå till att utbilda idrottsledare på platser där idrottsrörelsen behövs och kan utföra en kraft för såväl hälsa och demokratisk utveckling.

Stödet från staten ska öka till 20 miljoner kronor per år mellan 2020-2025. Svenska Sportdykarförbundet har ansökt om medel för att realisera fler projekt på platser i landet där dykidrotter kan föra skillnad. En större andel av fördelningen av statens stöd till idrotten baseras idag på kvalitativa mått kopplade till de övergripande målen som vi varit med och fattat beslut om, därför är det viktigt att vi inom organiserad dykning håller samman och har en och samma avsändare, nämligen förbundet och dess meddelar föreningarna.

Inom idrotten så finns det gott om entreprenörer, vilket i grunden är bra. Det är dock viktigt att den ideella verksamhet förblir ideell och arbetar för att fler oavsett storleken på plånboken ges möjlighet att växa med idrotten. Inom tränings- och hälsoområdet blir det allt vanligare med så kallade ”hälsoentreorenörer”, det vill säga personer som antingen själva eller tillsammans med andra startar näringsverksamhet inom friskvård, till exempel genom att starta en egen dykskola eller bedriva en kursverksamhet och evenemang som inkluderar dykning. Detta är i grunden vitaliserande för idrotten och skapar ett ökat utbud för människor som vill utvecklas i sin hobby eller idrott. Det är dock viktigt att göra skillnad mellan idrott som utövas inom företag och ideella föreningar, då det egna företaget och den ideella föreningens demokratiska grund skiljer sig åt. Allt fler väljer att starta eget företag och under 2015 registrerades hela 64 625 nya företag på Bolagsverket. Trenden med mångsysslare eller ”slashers”, d v s att ha många titlar på sitt visitkort, växer.

Staten, regioner och kommuner kan bidra till att skapa mer eller mindre gynnsamma villkor för en fri, självständig och pluralistisk ideell sektor där organisationernas särart kan komma till uttryck. De i särklass viktigaste aktörerna för att främja en sådan utveckling är organisationerna själva. För Svenska Sportdykarförbundet så innebär en god och långsiktig kontakt med staten, kommuner, regioner och landsting olika mått av förutbestämdhet. Likväl är kontakten med andra idrottsförbund, studieförbund och folkrörelsen något oerhört betydelsefullt. I dessa kontakter är det oerhört viktigt att tydligt förmedla att vår verksamhet vilar på ideell grund.

Digitalisering av certifikat är en av många resor vi gjort inom Svenska Sportdykarförbundet. Det pågår sedan ett antal år även ett arbete med att skapa virtuella forum för utbildning, så kallad e-learning. För många är internet en naturlig del av vardagen, och många människor är uppkopplade mot internet mer eller mindre för jämnan. Hela 77% av Sveriges befolkning har en smartphone, vilket innebär att befolkningen är uppkopplade var de än befinner sig. Många digitala tjänster kan förenkla vardagen och reducera tid från sådant som annars tar tid och energi. Det finns för organisationer ett behov av att äga kraft att fungera även om system ligger nere. Därför måste också gamla metoder för kommunikation användas.

När vi talar om direkt dialog är det personliga mötet fortfarande oslagbart, och då helst med en prova-på aktivitet som samtidigt välkomnar individer till engagemang i en ideell förening. För att också vara en smula självkritisk så måste vi även äga förmåga och vilja att nå människor som av olika skäl inte använder Facebook, Twitter, Instagram och andra webbtjänster. Det ena ska således inte utesluta det andra.

Det händer att jag träffar människor som anser att den svenska samlade idrottsrörelsen saknar en sammanhållande ideologi. Ibland görs också gällande att idrottsrörelsen har för mycket av elitistiska ideal som leder till exkludering, där den starka individen klarar sig bäst. Det händer också att människor jag möter anser att idrotten inte längre är ideell utan på olika sätt komersiell.

Det är viktigt att vara tydlig med vad som är ideellt och vad som är kommersiellt
Det är viktigt att vara tydlig med vad som är ideellt och vad som är kommersiellt

Svenska Sportdykarförbundet står som garant och plattform för både mästerskapstävlingar och förverkligande av de strategier som vi enats om inom den samlade idrottsrörelsen. Föreningar anslutna till Svenska Sportdykarförbundet bildar tillsammans förbundet.

Verksamheten som sker i förening visar att alla är välkomna. 

 

En reaktion till “organiserad dykning håller samman och har en och samma avsändare”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *