image

Juniorläger i Kartineholm

Under helgen har ett riktigt bra juniorläger ägt rum i Katrineholm, med 30 taggade ungdomar! 

Idrotten är en viktig del av livet för många ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Inom Svenska Sportdykarförbundet har ungdomsidrotten en framskjuten position som ligger i linje med våra satsningar inom bland annat Idrottslyftet.

image

Det ger den samlade idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och därför arbetar Svenska Sportdykarförbundet med särskilda utbildningar och riktlinjer avseende ledartillväxten. Det handlar bland annat om tydlighet och uppföljning.

Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån ungdomarnas eget uttalade intresse och deras behov, där lusten att röra sig sätts i första rummet. En verksamhet som innehåller allsidig träning och som uppmuntrar deltagande i flera idrotter. Därför är Svenska Sportdykarförbundet en del av Framåtfonden, Svenska Spels särskilda satsning för att underlätta att fler människor kommer i rörelse.

Målmedveten träning och tävling är en naturlig del av idrotten. Resultatet spelar mindre roll, men alla ska få vara med och känna sig välkomna på lika villkor. Med tiden sker inte sällan en differentiering mellan olika idrottsliga ambitionsnivåer, vilket är en naturlig del av utvecklingen inom respektive idrott.

Inom Svenska Sportdykarförbundet  finns plats för alla som ställer upp på idrottsrörelsens värderingar

Tack för ett väl genomfört Juniorläger i undervattensrugby denna helg! 

image

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *