image

Jul och nyårshälsningar från platsen för dykare och nejonögon

2017 lider sakteliga mot sitt slut. Säkerligen har många börjat snickra på nyårslöften. Några ser säkerligen fram mot nya utmaningar och äventyr under 2018. Men många är också oroliga för ekonomin, hälsan och samhällsutvecklingen. Kanske någon nyligen fått ett sjukdomsbesked eller fått information om att en nära vän befinner sig i svårigheter. Elever som har julledigt kanske ser fram mot att åter fatta pennan och pappret efter helgerna, eller så bävar flera barn och ungdomar för att allehanda oskick till elakheter i skolan ska ta ny fart. För barn och ungdomar som far illa i skolmiljön eller i hemmet är idrottsverksamheten ibland en ventil fylld av frihet. Ibland glömmer vi hur viktig föreningsverksamheten är för enskilda individer. Så här i juletid så kan det vara värt att ägna denna sociala del av föreningslivet en tanke.

Den oro som många människor bär på måste vi ta på allvar. Som idrottsförbund med snart 60 år inom svensk idrott är vi i grunden optimister likväl som realister. Kombinationen av optimism och realism är fullt möjliga att kombinera. Likväl som vi är ett förbund som pushar våra atleter att ta medaljer så är vi också en organisation som ställer krav på gott uppförande och att vi i våra verksamheter lever upp till idrottens värdegrund.

Den senaste tidens händelser med gruppvåltäkter och otaliga skjutningar är lika skrämmande som oacceptabel. Säkerheten vid svenska badhus har diskuterats under det gångna året och frågan om övervakning och badbevakning är högaktuell. Från att argumenterat för återinförande av badvakter för att stärka sjukvårdsberedskapen diskuteras idag ordningsvakter på badhus. Som idrottsförbund kommer vi under valåret ställas inför flera frågor som rör idrotten i olika säkerhetsaspekter.

RF/SISU har som ett led i säkerhetsarbetet tillsatt och utbildat barn- och ungdomsansvariga i varje distrikt och även startat ett samarbete med BRIS, dit såväl barn som vuxna kan vända sig för att få råd och stöd. En särskild stödlinje för barn- och ungdomsledare inrättades under november. Det förebyggande arbetet i varje specialidrottsförbund har hög prioritet.

Arbetet mot trakasserier och övergrepp har tilltagit genom Metoo-debatten som nu har pågått ett antal månader. Idrottens eget upprop #timeout publicerades i november. Svensk idrott välkomnar med detta att frågorna kommer upp till ytan och att vi nu pratar mer om det oskick som förekommer och förekommit på många platser i samhället. Att trakasserier och övergrepp sker handlar i grunden om avsaknad av konsekvenser. De oacceptabla upplevelser som många kvinnor vittnar om visar att idrottens jämställdhetsarbete har gått på tok för långsamt. Särskilt utsatta är kvinnor i så kallade särskilt utsatta områden, där friheten att idrotta är långt från självklar för alla.

RF har därför utökat resurserna på det centrala kansliet för att kunna stödja och utbilda SF och distrikt efter RF-stämmans beslut om att intensifiera jämställhetsarbetet.

De fyra större utredningar som RF-stämman beslutade startades omedelbart efter Riksidrottsmötet i Karlstad. Uppdraget att åstadkomma ett samordnat elitidrottsstöd från RF, SOK och Parasport hade den snävaste tidplanen. Målet var att ha ett inriktningsbeslut efter årsskiftet och redan i november beslutade Riksidrottsstyrelsen om grundläggande principer och en plan för implementering av ett samordnat elitidrottsstöd. SOK:s och Parasports styrelse har tagit likalydande beslut i december och arbetet går nu in i en mer operativ fas.

Utredningarna om stödformer och medlemskap i RF och SISU har påbörjats under hösten och kommer att lämna sina förslag till Riksidrottsstyrelsen i oktober 2018. I detta arbete finns SSDF representerade genom Kristian Peders.

Framtagandet av en etisk kod för idrottsrörelsen planerar att vara färdig med ett förslag i augusti 2018. I denna grupp finns förbundets ordförande Henrik Johansson. Dessa utredningar kommer sedan vara huvudnumret på Riksidrottsforum i Ronneby i november där SF och distrikt har möjlighet att diskutera frågorna inför att remisser skickas i december.

Krav kan vara omtanke

Vi som givits möjligheten att vara föräldrar vet instinktivt att kärlek inte är detsamma som brist på regler, förväntan eller att behöva tillrättavisa. Vi misshandlar det idrottsliga budskapet om vi tror att vi som idrottsförbund eller utbildningsorganisation inte ska stå för något eller vända kappan efter vinden så fort det blåser karga vindar. Vi ska stötta varandra och visa den nära solidaritet som förenar en välfungerande familj. Jag säger det igen: kom ihåg att ni är det enda idrottspolitiska program som många människor någonsin kommer i kontakt med när vi möter människor som är nyfikna på svensk organiserad dykning. Mötet med er kommer vara ett viktigt ögonblick för många människor som står i valet och kvalet om att förverkliga den där tanken om att lära sig att dyka eller börja med någon av våra undervattensidrotter.

Med vatten över huvudet sedan 1958

2018 firar Svenska Sportdykarförbundet 60 år och vi har en viktig roll att fylla även i framtiden. Vi håller samman organiserad dykning och erbjuder idrott i trygga miljöer. Vi är den del av den samlade idrottsrörelsen, som har en tyngd i det demokratiska grundelementet. Jag vågar påstå att idrottsrörelsen fyller viktiga uppgifter för hela civilsamhället. Jag har träffat många människor som berättar om hur idrotten inneburit en vändning från det destruktiva. Sådant värmer. En idrott som är öppen för alla har också möjliggjort idrottsutövande för människor som kommer från familjer som kämpar med att få ihop ekonomin. I somras skrev vi om hur ideella krafter besökte badplatser för att låna ut bland annat snorkelutrustning. Vad som kännetecknar denna typ av utåtriktad verksamhet är uppfyllande av målet att synas och att finnas där människor finns. Vissa av de platser som vi besökt är inte bortskämda med aktiviteter.

Svenska Sportdykarförbundet står sedan sex decennier som garant och plattform för både mästerskapstävlingar och förverkligande av de strategier som vi enats om inom den samlade idrottsrörelsen. Föreningar anslutna till Svenska Sportdykarförbundet bildar tillsammans förbundet. Vi finns där dykare och nejonögon finns!

Med dessa rader tillönskar jag er alla på styrelsens vägnar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Dykår,

Henrik Johansson – 19 december 2017
Förbundsordförande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *