image

Idrottspolitik som gör skillnad

Svenska Sportdykarförbundet är en del av Sveriges största folkrörelse, med en bred verksamhet i hela landet. Otaliga människor kan vittna om den utveckling och stöd som engagemanget i en dykförening inneburit för dem. Svenska idrottsföreningar fostrar även många barn och ungdomar i de värderingar som håller samman svensk idrott och cirka 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening.

image

Titt som tätt träffas ledningarna från olika specialidrottsförbund för diskussioner, vi utbyter erfarenheter och bollar idéer med varandra. Dessa dialoger är viktiga.

Anders Larsson, förbundsordförande Svenska ishockeyförbundet och Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet vid ett av många möten vid RF.
Anders Larsson, förbundsordförande Svenska ishockeyförbundet och Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet vid ett av många möten vid RF.

Studier visar att idrotten efter familjen och skolan är den viktigaste miljön för många barn och ungdomar under uppväxtåren. Vi har tagit och vill ta ett stort ansvar för att skapa starka individer och ett varmt och inkluderande samhälle. Vi vill bidra till att minska hälsoklyftorna genom att fler rör sig mer tillsammans.

Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i bättre folkhälsa och ett mer sammanhållet och inkluderande samhälle.
Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i bättre folkhälsa och ett mer sammanhållet och inkluderande samhälle.

Idrottsrörelsens ryggrad är de 650 000 ledarna varav den stora majoriteten är ideella. Om de skulle avlönas för den tid de lägger ner med en fritidsledarlön skulle det kosta samhället 30 miljarder kronor. Detta är långt ifrån vad stat, landsting/region och kommun stöttar idrottsrörelsen med.

Ett stabilt och långsiktigt basstöd till idrottsrörelsen gör att vi kan behålla den omfattande föreningsverksamhet som bedrivs i alla landets kommuner där vi möter 145 000 barn och ungdomar varje dag året om. Den vardagliga verksamheten där våra barn, ungdomar och vuxna får glädje och gemenskap formar varje idrottsförening bäst själv. Därför är det viktigt att statens, kommunernas och landstingens/regionernas stöd öronmärks och kravställs i så liten utsträckning som möjligt.

Vi kan inte blunda för att ökade klyftor i samhället påverkar förutsättningarna att idrotta. Svensk idrott arbetar för att flickor och pojkar ska få samma möjlighet att erfara den gemenskap som idrottande i förening innebär.

Läs mer om Barnens spelregler här

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *