image

Idrottens dag – när idrotten finns där människor finns

Under hösten genomförs Idrottens dag på över 30 platser runtom i Sverige. Det är den samlade idrottsrörelsen Riksidrottsförbundet och vårt gemensamma studieförbund SISU Idrottsutbildarnas satsning för att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet.

image

Idrottens dag kommer också att vara en mötesplats för samtal om hur vi tränar och tävlar idag och vad vi kan göra ännu bättre. Idrottens dag är också Sveriges bidrag till European Week of Sport, som är en del av EU-programmet Erasmus+ Sport.

Den samlade idrottsrörelsen har startat sin förändringsresa och Idrottens dag är ett av många verktyg för att låta människor få pröva-på idrott över hela Sverige. Det ger oss också möjlighet att visa upp bredden och möjligheterna inom idrottsrörelsen. Genom att flytta ut idrotten så att den når fler människor kan vi också nå människor som lever i under ekonomiskt blygsamma förhållanden. Antalet barn i utsatta familjer har nästan fördubblats sedan 1998*.

Idrottens dag innefattar allt från prova på-idrotter och uppvisningar till motionslopp och seminarier. Riksidrottsförbundet har även utvecklat en rörelsebana som kommer finnas på några av orterna, där alla får möjlighet att utmana sig själva och lära sig mer om hur olika rörelser påverkar både idrottandet och livskvaliteten.

Förhoppningen är att Idrottens dag ska växa för varje år och bli en dag där alla som brinner för föreningsidrotten kan samlas och både inspirera och bidra till en mer nyfiken och välkomnande idrott där ännu fler blir motiverade att idrotta hela livet säger Stefan Bergh, generalsekreterare RF.

Folkspel är nationell huvudsponsor för satsningen. Prins Daniel kommer att närvara på Idrottens dag i Hagaparken den 10 september samt i Farsta den 20 september. Fritidsbanken, som vi tidigare skrivit om, kommer finnas på plats för att samla in idrottsutrustning. TV4 finns med och driver på för att synliggöra initiativet #geborttillsport

image
Idrottens dag 2017 äger rum på följande platser

Stockholm

10/9: Hagaparken

Prova på olika idrotter, föreläsningar, rörelsebana.

20/9: Farsta

Prova på olika idrotter, föreläsningar, rörelsebana.
Örebro

25/9: Örebro

Prova på olika idrotter, föreläsningar, rörelsebana.

Västmanland

30/9: Västerås

Prova på olika idrotter, föreläsningar, uppvisningar, podradio, uppträdanden.

Blekinge

25-30/9: Karlshamn, Olofström, Sölvesborg, Ronneby, Karlskrona

Prova på olika idrotter, uppvisningar, mångfaldslopp, föreläsningar, rörelsebana.

Norrbotten

9/9: Piteå

10/9: Luleå, Kalix, Jokkmokk

Prova på olika idrotter, seminarier och föreläsningar.

 

Dalarna

10/9: Vansbro

Prova på olika idrotter, insamling av idrottsmaterial

Skåne

29/9: Kristianstad

Seminarium med Senior Sport School

Gävleborg

30/9: Gävle

Prova på olika idrotter

Västerbotten

Turné i september

Streetsports on tour

Östergötland

7/10: Linköping

Seminarium; framtidens barn- och ungdomsidrott

Gotland

10/9: Gråbo

8/10: Visby

Prova på olika idrotter, World Wide Ladies (Visby)
*De som är kategoriserade som ekonomiskt utsa a är familjer med en disponibel inkomst per konsum onsenhet som är under 60 procent av medianinkomsten i befolkningen totalt. Med inkomst menas sammanräknad inkomst som omfa ar summan av sex inkomstslag; inkomst av tjänst, kapital, annan fas ghet, llfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfas ghet samt rörelse. Inkomster från utlandet är inte inräknade vilket innebär a i de kommuner längs Sveriges gräns där många arbetar i grann- landet är andelen ekonomiskt utsa a barn överska ad. Sä et a de niera inkomst ändrades 2004, här används den gamla de ni onen utan nega va inkomster. Konsum onsenhetsskalan är densamma som används i den o ciella sta s ken (Ensam- boende 1,00, Sammanboende par 1,51, Y erligare vuxen 0,60, Första barnet 0–19 år 0,52, Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42). Uppgi er om föräldrarnas utbildningsnivå påverkas av a utbildningsregistret förändrades år 2000 vilket ledde ll a utbildningsnivån i riket ökade kra igt det året. Barn med utländsk bakgrund är de som själva är utrikes födda eller har två utrikes födda föräldrar. Barn som inte bor med någon av sina ursprung- liga föräldrar ingår ej i materialet på grund av sekretesskäl. (SCB, Inkomst- och taxeringsregistret)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *