image

Hösten manar till läsning och rika dykupplevelser

I skrivande stund så pågår ett febrilt arbete med årets rapporteringar av projekt. Förbundet skickar även ett antal ansökningar för att kunna utveckla vårt arbete att nå blivande sportdykare.

Rörelseförståelse (physical literacy) är att ge barn, unga, vuxna och äldre möjligheter att röra på sig på flera olika sätt – genom hela livet. Det handlar om styrka, rörlighet, koordination, balans, uthållighet, snabbhet, motoriska rörelser. Men också om självförtroende, motivation och ökad förståelse för varför träning är bra och vilka effekter det har för hälsan. SSDF vill förstärka mödslighetens för att fler ska få delta i den traditionella träningen, men också utveckla forum för att fler ska få komma i rörelse. Vi kallar detta för ”Fler i vatten – fler i rörelse hela livet”.

image

Inom förbundet och dess olika kommittéer och arbetsgrupper har vi stött och blött hur våra idrotter och verksamheter kan bedrivas i nya former för att inkludera fler personer i olika åldersintervall. Vi ser det som nödvändigt att sänka tröskelarna för barn, ungdomar, vuxna och äldre att röra sig och samtidigt utöka möjligheten för den organiserade idrotten att inkludera fler. Jag vågar påstå att vi i vissa avseende är på god väg. I flera föreningar finns redan idag en mix av aktiva personer i varierande ålder.

SSDF idrottsstrategiska målsättning följer de målbilder som den samlade idrottsrörelsen enats om genom Stretegi 2025. En av SSDF:s uttalade mål är att synas, och därmed finnas där människor finns oavsett bostadsort och plånbokens tjocklek.

Vår styrka är bland annat det engagemang som finns bland alla aktiva, men även i det faktum att våra idrotter och verksamheter sker i vatten. Genom närvaro vid snorkningsleder, vid olika evenemang vid vatten och genom samverkan med skolor, arbetsplatser och kommuner, så har vi goda möjligheter att välkomna fler och även ge möjlighet för fler att komma i rörelse. Huvuddragen i vår överenskommelse med Svenska Spel är att kort och gott skapa förutsättningar för fler att komma i rörelse.

Hur kan er verksamhet i föreningarna bedrivas i nya former och inkludera fler? Hur kan ni samverka med kommuner, andra idrottsföreningar och på detta sätt nå nya medlemmar? Dessa frågor kan få olika svar då behoven ser olika ut i landet. Därför kommer förbundet under 2018 arbeta för fler aktiviteter nära såväl befintliga medlemmar samt människor som ännu inte blivit medlem i en dykförening.

Svenska Sportdykarförbundet arbetar för en underlätta utövandet av vattensporter. Arbetet sker inkluderande och öppet.
Svenska Sportdykarförbundet arbetar för en underlätta utövandet av vattensporter. Arbetet sker inkluderande och öppet.

Hösten som står för dörren innebär för vissa fortsatta utfärder, regelbunden träning och planering för kommande verksamhetsår. Några kanske ägnar tid åt läsning och planering av 2018. Hoppas att ni uppskattade senaste numret av förbundets meldemstidning Sportdykaren, som även den går mot det kommande 60-årsjubileet.

Den som är uppmärksam kanske lägger märke till att tidningen Signallinan finns med på bild i denna blogg. SSDF samverkar sedan flera år i många frågor med Svensk Dykerihistorisk Förening, som finns på Galärvarvet, Kungliga Djurgården i Stockholm, mellan Vasamuseet och Spritmuseet.

Ni kan läsa mer om Svensk Dykerihistorisk Förening här

Har er förening texter och bilder att bidra med inför vårt jubileumsår 2018, så går det bra att skicka material till ssdf60@ssdf.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *