image

Försäkringar och prova-på aktiviteter

Du som är aktiv inom Svenska Sportdykarförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring som vi sedan flera år tar fram i samarbete med Folksam.

Nu under sommaren sker många prova-på aktiviteter och det kommer en hel del frågor om försäkringens giltighet, det vill säga när den gäller och för vilka.

SSDF:s nuvarande försäkring (K60888) gäller från och med 1 januari 2017. Från förbundets sida har det varit viktigt att skapa en försäkring som man begriper sig på, utan krusiduller och svårtolkade villkor. Nedan kan du läsa mer om de olika delarna i försäkringen.

Vem gäller SSDF: försäkring för?

• Alla medlemmar i förbundet som har fyllt 16 år och som deltar i sportdykningsaktivitet
• Ungdomar till och med 15 år som deltar i sportdyknings- aktivitet
• Deltagare som deltar i av förening anordnade prova-på dyk

SSDF har delat in sina medlemmar i kategorier, därav åldersindelningen ovan. Försäkringen gäller således alla åldrar.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för olycksfallsskador och/eller tryckskillnads- skada som inträffar under utförande av aktivitet inom sportdykning anordnad av förbundet, förening eller under sportdykning i privat regi. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten, gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna. Definitionen av sportdykning är den verksamhete som SSDF omslutet. Bland annat undervattensrugby, fridykning, dykning med apparat, fensimning och undervattensfotografering.

Vid utlandsresa

Försäkringen gäller utomlands på samma sätt som i Sverige när vistelsen utomlands pågår under kortare tid än 45 dagar. För att du ska få ersättning för bland annat hemtransport och kostnader vid akut sjukdom ska föreningen ha tecknat en särskild idrotts- reseförsäkring, en så kallad K96. Tänk på att när du reser inom EU behöver du ha med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det beställer du enkelt på Försäkringskassans hemsida www.fk.se/utomlands .

Vid resor i privat regi

Vid resor utomlands som inte är anordnad av SSDF eller förening gäller försäkringen endast i samband med själva dykaktiviteten.

Sönderklippta kläder i samband med vård

Folksam lämnar ersättning om sjukvårdspersonal har klippt sönder kläder i samband med att du fick vård. Den högsta ersättning som Folksam lämnar för en skada är 15 procent av ett prisbasbelopp*.

Om du vill bygga ut ditt försökringsskydd så att du också är försäkrad under hela din fritid, rekommenderar vi att du kompletterar med Folksams olycksfalls- eller barnförsäkring. Kontakta Folksam så hjälper de dig att bli rätt försäkrad. Ring 0771-950 950.
Försäkringsvillkoren hittar du här

*Prisbasbeloppet år 2017 är 44 800 kronor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *