Idrott är demokrati

image

Idrott för alla

Idag har jag bl. a. haft möten med politiken, Riksidrottsförbundet och förbundets kansli.

Den röda tråden i förbundets verksamhet är att erbjuda människor att utöva en meningsfull och stärkande verksamhet. Oavsett härkomst, social status, funktionshinder eller bakgrund, har Svenska Sportdykarförbundet en mosaik av aktiviteter att erbjuda genom ca 200 anslutna demokratiska  föreningar. Förbundet arbetar för att förbättra vår verksamhets villkor och därtill samverka med andra samhällsaktörer.

//Henrik

Enklare administration för klubbarna

Svenska Sportdykarförbundet arbetar tillsammans med exempelvis Riksidrottsförbundet med att göra det enklare för medlemmarna (klubbarna) att administrera sina klubbar och medlemmar.

Dessa två erbjudanden finns exempelvis. Båda gratis!

Någon gång framåt våren/sommaren kommer alla klubbar att kunna få Fortnox där man kan ha bokföring online. Svenska Sportdykarförbundet använder detta system och det fungerar bra. Det bör bli en besparing för klubbarna på åtskilliga hundralappar samtidigt som byta av kassör enkelt kan göras utan att program, datorer m.m. behöver uppdateras. Bara skapa en ny användare :-)

Vidare har även Svenska Sportdykarförbundet blivit godkända för att få tillgång till Office365 av Microsoft. Där ingår bland annat Word (ordbehandling), Excel (kalkylprogram), Outlook (e-post), Sharepoint (”Dropbox”) m.m. Varje användare får 1 TeraByte lagring, vilket är betydligt mer än Google, Dropbox och andra molnlagringstjänster. Klubben kan ha en flera användare vilket gör att lagringsutrymmet inte lär ta slut i första taget.
För att få tillgång till Microsofts Office365 gratis så gå till denna hemsida.

Vad vill klubbarna mer ha hjälp med för att underlätta?
Lämna gärna en kommentar eller två nedan.

/Christian

 

Förnya och vidareutveckla idrottspolitiken

Idag möter förbundet rikspolitiken rörande frågor om jämlik idrott. Svenska Sportdykarförbundet driver sedan ett antal år ett arbete till värn för djupa bassänger, vilka är direkt avgörande för flera av förbundets idrotter och den viktiga utbildningsverksamheten. Förbundet gör det under appellen: Tänk Inte För Grunt.

Idag har jag även haft ett samtal med Riksidrottsförbundets ordförande Karin kring frågor om att skapa opinion kring de frågor som den samlade idrottsrörelsen enats omkring. Det gestaltas i idrottens värdegrund – glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel – som står stark och ska vara fundamentet för svensk idrott.

Svenska Sportdykarförbundet är en kraft att räkna med, både som ansvarsfull samhällsaktör och idégivare.

//Henrik Johansson

Styrelsemöte i februarikväll

Förbundsstyrelsen har ikväll (10/2 -15) genomfört ett styrelsemöte. Frågor kring det kommande förbundsmötet, förbundets ekonomi och kommande tävlingar är ett axplock ur kvällens mötespunkter.

Den administrativa delen av idrottsrörelsen är måhända av vissa personer sedda som en smula tråkiga och formella, men ack så fel. Jag kan berätta att styrelsemöten kan vara fyllda av både allvarsamma ämnen varvat med skratt och goda idéer.

//Henrik Johansson

 

Varför komma på Förbundsmötet 2015?

Är det en rättighet eller skyldighet för medlemmarna i Svenska Sportdykarförbundet att deltaga på Förbundsmötet 2015?

Förbundsmötet, eller som vissa kallar det, årsmötet är Svenska Sportdykarförbundets högsta beslutande organ. Det vill säga att det är de största besluten tas, det är här som man väljer styrelse till nästkommande verksamhetsår m.m.

Förbundets övergripande mål är att stimulera till förståelse för och utövande av sportdykning för att uppnå gemenskap, rekreation, motion och tävlingsresultat.

Detta citat är hämtat från stadgarna. Men vi har även satta mål och visioner. Ett mål skall vara nåbart, helst mätbart. Medans en vision är betydligt mer abstrakt. Visionen är:

Svenska Sportdykarförbundet ska vara det naturliga valet för alla som är intresserade av undervattensporter.
Klubbandan ska spegla gott kamratskap och högt säkerhetstänkande.

Varför skriva massa om detta? Jo, förbundets medlemmars medlemmar betalar in medlemsavgifter till sin klubb, som sedan betalar in 240 kr/medlem till förbundet. För detta får man tidningen Sportdykaren, en bra försäkring och tillgång till LOK/SISU-stöd. Men mer då?

Målen sätts av förbundsmötet varje år, det är din klubb som skickar representanter för att rösta genom nya mål, nya styrelsemedlemmar m.m. Förbundet kan göra så mycket mer än vad som görs idag. Påverka politiker, höras i radio & TV, arrangera NM, EM & VM, sammarbeta med andra ”vattenorganisationer”, förenkla för klubbarnas administration m.m.

Din klubb sätter målen!

Se till att din klubb åker upp på förbundsmötet och röstar för att förbundet skall satsa pengar och energi på rätt saker!

Väl mött i Solna den 18-19 april
/Christian

Vi är med i Sjösäkerhetsrådet!

Svenska Sportdykarförbundet var idag representerade mig på Transportstyrelsens Sjösäkerhetsråd vars ”yttersta syfte är att verka för ett säkrare båtliv”. Nu i vår kommer rådet att ta fram nya mål inför 2020 där man identifierar viktiga grupper som skall satsats på så att man uppår målet med under 25 döda/år.

Antalet döda inom rekreationsdykning i Sverige varierar ganska kraftigt under olika år. Mellan åren 1995-2013 dog det mellan 1-7 stycken dykare / år. Man kan se en trend under dessa år att antalet döda minskar / år, men då vi inte vet exakt hur många dyk som sker per år så är den statistiken ganska svårtolkad.

Hans Örnhagen har under 2013 sammanställt statistik från flera källor. Och vi välkomnar hans fortsatta arbete med förbundssäkerhetsombuden i att utbilda och sprida information kring dykrelaterade olyckor. Som jämförelse kan sägas att antalet drunkningar (källa: Svenska Livräddningssällskapet) under 2000-talet sjunkt från 149 döda 2002 till 129 döda 2013 med minst antal döda 2010 (79 stycken). Man kan av statistiken se en trend nedåt även i dessa olyckor.

Hur skall vi som dykare kunna hjälpa till så att våra kamrater inte dör eller skadas allvarligt? Kommentera gärna här.

Almedalen 2015

Svenska Sportdykarförbundet i Almedalen 2015!

Almedalsveckan, som arrangerars i Visby mellan den 28 juni och 5 juli, är Sveriges största politiska mötesplats. 2014 genomfördes 3513 evenemang under åtta dagar av 1459 arrangörskonstellationer. Uppskattningsvis besökte 25 000 personer Almedalsveckan 2014. De politiska riksdagspartierna som har varsin dag och är kärnan i Almedalsveckan.

Riksidrottsförbundet genomför Idrottens Dag och i skrivande stund befinner jag mig på Idrottens Hus för planering av årets aktivitet. Svenska Sportdykarförbundet var närvarande i Almedalen 2014 och fick därigenom flera goda kontakter och deltog därtill i flera debatter. Planeringen för Almedalen 2015 är nu i full färd. Vi sätter fokus på villkoren för svensk dykning.