I morgon lördag samlas svensk idrott i Rålambshovsparken inför årets prideparad. Vi samlas under banderollen med ”Idrotten gör Sverige starkare”. Cirka 12.20 kommer vi gå och ställa oss på plats i själva pridetåget som startar 13.00.

Alla som vill ska ha rätt att vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna lägger allt mer fokus på att öka förståelsen för vilka normer som råder inom idrotten – allt för att öppna upp till samtal och öppna upp idrotten ännu mer än vad den är idag.

Den samlade idrottsrörelsen kommer tillhandahålla  regnbågsfärgade armbindlar och småflaggor till alla som vill bära dem i tåget

Vad är Pride?

Pride firas över stora delar av världen. Det var ursprungligen en manifestation till minne av den amerikanska gayrörelsens födelse i New York i juni 1969. Pride betraktas även som en politisk aktion, ett ”safe space” och ett diskussionsforum etc.”

image

Sprid gärna ert deltagande i paraden medan vi går längs med Stockholms gator. Vi använder oss av #hbtqidrott.

Sociala medier #hbtqidrott

Låt alla dyka – idrott åt alla

Idag har SSDF haft prova-på aktiviteter på två platser. Vid dagar som dessa så får barn, ungdomar och vuxna testa på snorkel, cyklop och fena medelst ett medskick om föreningslivets möjligheter för presumtiva sportdykare. Vi försöker i möjligaste mån att samverka med kommuner och andra aktörer från idrotts- och folkrörelsen vid utåtriktade aktiviteter.

För att nämna två organisationer som bedriver ett utåtriktat arbete, vilka vi också ofta stöter på, är Naturskyddsföreningen och Fritidsbanken. Dessa organisationer finns där människor finns och delar med sig av kunskap och lån av prylar. Deras idé är likt Svenska Sportdykarförbundet ideell.

Fritidsbanken kan beskrivas som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Där Fritidsbanken finns kan människor låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. cyklop, snorkel, fenor, skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är i 14 dagar och det kostar inte en krona för den som lånar utrustning.

Budskapet är: ”Alla kan låna och allt är gratis

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om Karlstad där senaste Riksidrottsmötet hölls. Det var diakonen Carina Haak som kläckte idén och i ett samarbete mellan Forshaga kommun, Forshaga-Munkfors församling och projektet Ett Öppnare Värmland, och så förverkligades Carinas idé. Verksamheten bedrivs ideellt på kvällstid och fungerar dagtid som en praktikplats för personer som av olika skäl behöver arbetsträna. Här kan vi prata om socialt entreprenörskap som gör skillnad. Vilken annan bank kan matcha den avkastningsglädje som Fritidsbanken ger.

På kort tid har Fritidsbank vuxit. Visionen, att det ska finnas (minst) en Fritidsbank i varje kommun, är inte längre en utopi. Man kan dra paralleller till kommunbibliotekens och studieförbundens framväxt under början av 1900-talet. Genom dessa bildningsutposter ökade människors tillgång till kultur och kunskap. På samma sätt vill Fritidsbanken bidra till att ge människor tillgång till lek och fritid genom motion och hälsa.

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut från kommun till kommun. Oftast är det en sammanslutning av intressenter såsom lokala idrottsföreningar, kommunen, Svenska Kyrkan och andra organisationer.

Är man intresserad av att starta sin egen Fritidsbank så är står Fritidsbanken redo att hjälpa till. Vill man vara en del av Fritidsbankskonceptet finns det tre viktiga regler:

– gratis att låna
– ingen depositionsavgift
– fokus på miljö och återvinning

Det mesta av utrustningen är gåvor, vilket är en viktig förutsättning för verksamheten. Barn växer ur sin utrustning och den kan mycket väl komma till användning för andra. Vid många dykföreningar fungerar det på samma sätt, dels vid prova-på dagar, dels när man som ny i sporten ofta kan låna dykutrustning vid kurser eller utövning.

image

Natyrskyddsföreningen finns i hela landet och anordnar naturskor under sommaren. Naturskyddsföreningen är en ideell förening som startade för över hundra år sedan av en grupp vetenskapsmän. Konstnärer som Anders Zorn och författare som Selma Lagerlöf anslöt sig, och med tiden växte organisationen till 226 000 medlemmar. Idag är det Sveriges största miljöorganisation.

Det finns en viktig uppgift för oss som vill värna en idrott för alla och samtidigt värna miljön. Tillsammans med andra organisationer är vi en kraft att räkna med. Ekonomisk utsatthet finns på flera platser, därför är den ideella rörelsen viktig. Nedskräpning finns på allt från de högsta av berg till de djupaste havsravinerna. Vi vet idag att plasten är det vanligaste skräpet på våra stränder. Vi erfar det påtagligt vid våra aktiviteter genom Städa Sverige.

Som en ung gosse berättade idag vid en av våra många prova-på aktiviteter: Sjöar och hav ska inte få vara en soptipp.

Eller som tjejen som för första gången i sitt liv snorklar med sin pappa på den lilla iordninggjorda snorkningsleden, med tryck säger: pappa, jag vill bli marinbiolog och lära mig att dyka.

image

Tack vare Fritidsbanken, Naturskyddsföreningen och Svenska Sportdykarförbundet fick idag fler personer uppleva det som vi gillar allra bäst: dykning, en levande natur och sann solidaritet.

Spara inte på bra idéer

Lördagen den 29 juli höll Dyktankhuset på Djurgården öppet och inbjöd människor till en dykningens skattkammare.

Det är trevligt att komma i samspråk med förbipasserande om dykning i allmänhet och dykning i synnerhet. Igår talade jag med en familj från Holland som hade bestämt sig för att turista i Stockholm. Deras intresse för regalskeppet Wasa var stort. Familjen hade innan resan till Sverige kollat ut museum och platser som de skulle besöka. Bland annat fanns Wasamuseet, Sjöhistoriska museet och Biologiska museet. Det sistnämnda invigdes den 11 november 1893, men museet kommer upphöra med sin verksamhet den 31 augusti 2017, på grund av omfattande renoveringsbehov är det osäkert om museet kan öppnas igen. Så passa på att besöka Biologiska museet innan den sista augusti.

Skillnaderna mellan det Bilogiska museet och Dyktankhuset är många. Det Biologiska museet ägs av Stiftelsen Skansen och har anställd personal. Dyktankhuset drivs av en ideell förening och har ingen anställd personal.

Likheterna är också många. Båda dessa museum förvarar ett rikt kulturarv, som tillgängliggörs för människor i jakt på kunskap. Dyktanken och Bilogiska museet har det gemensamma att det krävs engagengemang för att driva verksamheten. Det är samma engagengemang som behövs för att hålla en dykförening levande eller för att få ett förbund att flytta fram sina positioner i allt från samhällsdebatten om allemansrätt, möjlighet till utbildning och tillgängligheten av platser för träning av våra vattenidrotter.

Vare sig Biologiska museet eller verksamheten vid Dyktanken kom till genom ett kast med magiska trollspön. Det krävdes år av målmedvetet arbete, möten och en vilja att lägga grunden för något viktigt. Så var det förstås även med 59-åringen SSDF som 2018 ska firas för 60 år i dykningens tjänst, och så är det förstås med alla dykföreningar i Sverige.

Vi har så mycket gemensamt med familjen från Holland. Vi sätter kursen, vi planerar, vi möts, vi träter, vi enas och framförallt så gör vi det tillsammans för att vi vill förverkliga idéer. Ibland går det inte som vi tänkt oss. Vi kan ha målkonflikter, vi kan stöta på reella utmaningar och vi kan behöva fråga vänner om hjälp. Vi sparar inte på idéerna utan låter dessa komma i skrift (vissa bättre än andra) och analyserar möjligheter och hinder.

Familjen från Holland blev kvar en god stund på Dyktanken och det råder inget tvivel om att detta blev en höjdpunkt för dem. Med leenden och ett nummer av Sportdykaren i handen, så vinkade dem glatt adjö för ett snart återseende.

Vi träffade holländarna och många fler för att vi en solig lördag fanns på plats för att erbjuda en resa i tid och rum, som också bereder oss själva så stor glädje. Vi fanns där människor finns och vi har de facto något att erbjuda.

 

När barn- och ungdomsdykningen blir en ekonomisk fråga

Forskning vid Centrum för idrottsforskning (CIF) bekräftat att föräldrarnas inkomst, utbildningsnivå och bostadsort styr vem som föreningsidrottar – och vem som inte gör det.

Inom svensk organiserad dykning i föreningsform så är frågorna om idrott för alla, en mycket viktig fråga. En grundläggande del av Svenska Sportdykarförbundets påverkansarbete går ut på att få fler människor ned i vattnet och därtill bli intresserade av dyksporterna.

I en tid då föreningsengagemanget stannat av inom stora delar idrotten har det blivit allt vanligare med kommersiell idrott. Företag, men även idrottsföreningar, anordnar till exempel särskilda sommarläger för talangfulla fotbollsspelare eller prova på-träningar för barn. Mot betalning. För den familj som har en stark ekonomi så går det att hitta en lång rad av träningsläger och utbildningar.

För familjer med sämre ekonomiska förutsättningar, inte sällan från socioekonomiskt utsatta områden, så blir det svårare att få idrottande och rekreationsutövande att gå ihop med rådande ekonomisk verklighet. Här måste vi i alla lägen slå vakt om vår ideella särart.

Det kan vara lockande att vilja anpassa sin verksamhet till den kommersialiserade verksamheten, vilket jag tror är en farlig väg att gå. Det är och ska vara en skillnad mellan ideell och komersiell verksamhet. De ena behöver inte utesluta det andra, med som ideell organisation ska det finnas en tydlig skiljelinje där storleken på plånboken aldrig ska avgöra om Anna eller Erik ska kunna vara med och idrotta.

Ledartillväxt och flexibilitet i bidragsformerna

Idrottens utbildningssystem är helt beroende av ständigt nytillskott av ledare (instruktörer). Här måste svensk idrott förenkla vägarna för att skapa goda förutsättningar för morgondagens ledare och instruktörer. Av tradition så sker mycket av ledarutbildningen inom svensk idrottsrörelse på ideell basis. Detta ska ställas mot den kommersialisering som finns, och där förutsättningarna och ambitionerna ser annorlunda ut. Flexibilitet i ledarutbildningar kräver ofta en administrativ struktur som möjliggör läromoment via internet eller som brevkurser på distans. Ofta tar vi för givet att människor har tillgång till internet och en teknisk datamiljö, vilket långt från alla har. Kanske är stöd till en padda eller dator ibland det som kan göra skillnad för en ledare att växa, eller stöd för resor till och från träningstillfällen.

Det är välkommet att den svenska skolan nu kommer öka antalet idrottstimmar, där sportdykning mycket väl kan utgöra en del av timmarna. När väl barn och ungdomar kommer hem och berättar om att de vill spela undervattensrugby, fridyka eller träna fensimning, så ska det inte vara en plånboksfråga.

Den ideella idrottens lösen stavas engagemang och insatt tid. Vi ska inte möta en ökad komersiell konkurrens med att själva utveckla företagslika strategier. Det kan underminera föreningsidrottens traditionella principer om öppenhet, frivilligt engagemang och medlemsinflytande.

Timbro borde pröva idrottsrörelsens demokrati

Tankesmedjan Timbros Blanche Jarn uttrycken en oro över att den samlade idrottsrörelsen och påstår helt felaktigt att rörelsen i vissa avseenden hoppar jämfota efter politiska strävanden, för att erhålla bidrag för verksamheten.

Artikeln kan ni läsa här: 

Idrotten borde inte vara politisk

Udden riktas mot idrottsrörelsens arbete för inkludering och jämställdhet. Budskapet bäddas in med hänvisning till ett seminarium som ägde rum vid Almedalsveckan på temat ”När ska maskulinitetens sista högborg rivas” där en panel bestående av Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh, kvinnojournätverket Unizons generalsekreterare Olga Persson, Golfförbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson och debattören och handbollsspelaren Linnéa Claesson diskuterade frågor om jämlikhet och jämställdhet.

Blanche Jarn skriver att panelen talat initierat om kvotering av kvinnor till idrottsstyrelser, löneskillnader och normspaning.

Ja, det är inte så konstigt att panelen diskuterar dessa frågor med utgångspunkt från de enhälliga demokratiska beslut som idrottsrörelsen fattade vid Riksidrottsmötet i Karlstad under våren. Det är frukten av demokratiskt arbete och flera möten mellan de 71 specialidrottsförbund som utgör svensk samlad idrottsrörelsen under Riksidrottsförbundets flagga.

Feminism och allas lika värde, är lika lite en politisk trend för svensk idrottsrörelse som engagemanget att få fler att välja idrott och rörelse i ideell form. Blanche Jarn tycks glömma att svensk idrottsrörelse är en del av den svenska folkrörelsen där bildning och fysisk rörelse inte alls är synonymt med en politisk vänster och högerskala.

Blanche Jarn äger sin fulla rätt att tala om nivån på statens stöd till idrotten. Hon äger samma suveräna rätt att ansluta sig till Tankesmedjan Timbro. Hon borde dock ägna mer tid att sätta sig in i sammhällsvärdet tillföljd av engagemanget, där ideella ledare och styrelser skapar svensk folkhälsa. Statens stöd till svensk idrott har gjort och gör reell skillnad för mängder av människor.

Till skillnad mot Timbros verksamhet vilar idrottsrörelsens uppdrag i demokratiska processer där det råder full insyn. Där människor oavsett politisk hemvist eller yrkesbakgrund demokratiskt enas om en väg fram. Så fungerar även idrotten på regional och lokal nivå.

Om Timbro och Blasche Jarn upplever sig provocerade av ett utav idrottsrörelsens många seminarier på Almedalen, så är det kanske mer ett tecken på en låst åsiktsfåra, förbehållen en tankesmedja, som kanske borde pröva på det demokratiska urverkets progressivt tickande steg mot förändring.

Att arbeta för rättighetsstärkandet av svaga eller utsatta grupper i ett samhälle är lika lite en politisk trend som ett lamt förhållningssätt till de som för stunden har regeringsmakten.

Blanche missar att idrottsrörelsen drivit dessa frågor om jämlika spelregler i många år. Det är idrottsrörelsen som under många år tryckt på för att skapa förutsättningar för fler människor att inkluderas – inte politiken i allmänhet eller Timbro i synnerhet.

Svensk idrottsrörelse − landets ledande ledarskola

Låt oss dock unedstryka att även de åsikter som förs fram inom Timbro får plats i svensk idrott. Det sker regelbundna diskussioner mellan olika idrottsförbund. Det är en del av den demokratiska axel som gör svensk idrottsröesle unik.

Idrotten har cirka 640 000 ledare, varav merparten arbetar ideellt (källa: SCB)

Svenska Sportdykarförbundets styrelse.

Snorklingsled i Slite skärgård Gotland kan bli verklighet

Länstyrelsen Gotland fattade den 19 januari 2017 beslut om att en förstudie om en snorklingsled i Slite skärgård skulle genomföras. Gotland Dyk & Sport har gjort en föredömlig förstudie med välskriven text, kartor och undervattensbilder.

I förstudien identifieras två platser inom Slite skärgård som kan vara lämpliga att anlägga snorkelleder vid. Dels Svarta viken på Asundet samt viken väst Suderudd på Furuliden. De föreslagna lederna kan också bli anpassade för personer med funktionsvariationer.

Snorkningsleder ger många maritima möjligheter för människor att ta del av det marina livet. Det skapar inte sällan också intresse för kurser och engagemang i dykningens fantastiska värld. Det är en fantastisk upplevelser att få beskåda frisk blåstång, ålgräsängar, plattfiskar, spigg, räkor och sprudlande blåmusslor. Många av stenarna på botten ger skydd till mindre organismer, vilket kan skapa rikliga grunder för egna marinbiologiska studier.

Sveriges snorkningsleder är av flera skäl viktiga. Svenska Sportdykarförbundet välkomnar det lovvärda intiativet från dykarna på Gotland.

En snorkelled kan enklast beskrivas som en spännande naturstig under vattnenytan – en undervattensled som inbjuder till mängder av upptäckter och bildning. Snorkellederna brukar som regel vara cirka 200 meter långa och ha ett djup på 1-2 meter. En marin lina på botten leder den snorklade runt till olika informationsskyltar. Det finns vid snorkningsleder informationsskyltar på land som berättar mer om snorkellederna och vad man kan se.

 

Nu stundar Almdalsveckan i tider av EM och SM

Nu stundar Almdalsveckan där mängder av beslutsfattare och intresseorganisationer möts. Inom den samlade idrottsrörelsen så kommer det ske fler intressanta diskussioner.

Nu pågår även EM i undervattensrugby och den sista juni går startskottet för årets upplaga av SM-veckan i Borås, där Svenska Sportdykarförbundet via föreningen JD i samarbete med VG-regionen, Borås stad och RF genomför SM i fridykning. Från förbundstyrelsen kommer ledamot Michel Carlqvist finnas på plats i Borås, och även vara en del i invigningen av SM-veckan.

SMVECKAN_ÖREBRO_CMYK_DATUM kopia (redigerbar)

Ett av många seminarier i Almedalen

Ett seminarie vid Almedalen handlar om att få lägre samhällskostnader och bättre åldrande med världens roligaste medicin (fysisk aktivitet). Befolkningen blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Om fler äldre tränar mer skulle många få höjd livskvalitet och samhället skulle spara mycket i hälso- och sjukvårdskostnader menar forskningen. Hur kan idrotten och det offentliga samverka för att fler ska träna mer är en av frågorna som kommer diskuteras mellan Anders W Jonsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet, Saila Quicklund, Riksdagsledamot, Moderaterna, Azadeh Rojhan Gustafsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Anna Iwarsson, Styrelseledamot, Riksidrottsförbundet, Michail Tonkonogi, Professor i medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna, Olle Lundberg, ordförande Kommissionen för jämlik hälsa, Lennart Käll VD, Svenska spel.

Idrott är rörelse och bildning

Svenska Sportdykarförbundet arbetar med frågor om hur fler ska kunna utöva idrott, delta i utbildning och styrelsearbete oberoende av ålder. Inte sällan handlar det om att individanpassa vissa delar i aktiviteter och även inkludera människor i olika åldrar. Svenska Sportdykarförbundet kommer i huvudsak att bevaka och delta i seminarier kring vattenmiljö under årets Almedalsvecka, men idrottens dag viks åt bland annat detta viktiga samtal.

Hur kan idrotten vara med och påverka den framtida spelmarknaden?

Idag genererar civilsamhällets lotterier 1,6 miljarder icke öronmärkta kronor till föreningslivet verksamhet varje år. Det är viktigt att ändamålet av lotteriet nu får ta plats i diskussionerna om den framtida spelmarknaden. Svenska Sportdykarförbundet har nyligen slutit avtal med Svenska Spel och arbetar sedan flera år med Folkspel. Därför kan paneldiskussionen mellan Ardalan Shekarabi, Civilminister, Stefan Bergh, Generalsekreterare RF, Per Leander, Ordförande FRII vara intressant att delta i.

 

Signalflagga A
Signalflagga A

Det är viktigt att såväl lokalt, nationellt och internationellt diskutera hur vi kan skapa förutsättningar för våra föreningar att utvecklas. Världens roligaste medicin är kanske trots allt svensk idrott kryddad med allt gott som svensk organiserad dykning har att erbjuda. 

Ni har väl inte missat att Svenska Sportdykarförbundet slutit ett samarbetsavtal med Mabi Sverige. Jämför pris vid nästa hyra - det kan löna sig.
Ni har väl inte missat att Svenska Sportdykarförbundet slutit ett samarbetsavtal med Mabi Sverige. Jämför pris vid nästa hyra – det kan löna sig.

 

Ansvarsfulla förströelsespel ökar idrottsrörelsens möjligheter

 

Som ni säkert noterat har Svenska Sportdykarförbundet nyligen slutit avtal med Svenska Spel, där vi under tre år ska arbeta med att få fler i rörelse och därtill i olika forum synliggöra Svenska Spel som aktör på den svenska spelmarknaden. Samarbetet kommer ske i nära dialog och skapa förutsättningar för fler utåtriktade aktiviteter, för att inbjuda fler till våra verksamheter.

En bärande del av satsningen blir en rörelsefond ur vilken vi och andra specialidrottsförbund inom RF kan söka medel för att på föreningsnivå bedriva initiativ och projekt som gör att fler kommer i rörelse. Det kan till exempel handla om att utöka prova-på-verksamheten bland föreningar för att fler barn ska få möjlighet att utveckla sin motorik, vilket är grunden för att kunna vara idrottsaktiv livet igenom. Fonden kan också stötta projekt som möjliggör samverkan mellan olika idrotter, spontanidrott och gemensam fysisk aktivitet för barn och föräldrar.

Svensk organiserad dykning har mycket att erbjuda för den som både söker fysisk rörelse och bildning. Därför välkomnar vi ett samarbete som kan leda till att fler kommer ned i vattnet, säger Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet.

image

I samhället pågår diskussionen om stillasittande. Idrotten har en nyckelroll att spela i en förändring och har redan påbörjat arbetet mot livslångt idrottande. Tillsammans med idrotten vill vi ta ansvar och bidra till att fler rör på sig, säger Erik Strand, styrelseordförande Svenska Spel.

 

Etiska överväganden

Nyliken jämställdes spelberoende av lagstiftaren med andra missbruk som alkoholism eller drogberoende. Det innebär att individer som utvecklar ett negativt spelande ska beredas hjälp av kommunen eller landstinget att sluta. Det betyder att kommunerna får ett långtgående ansvar att arbeta med frågorna.

Genom beslutet som klubbades i riksdagen den 20 juni kommer spelberoende inkorporeras i såväl socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Bland annat välkomnas detta av Spelberoendes Riksförbund, som i många år arbetat med frågorna om samhällets beredskap för att hantera negativt spelande. Hela 90 procent av dem som söker hjälp via Spelberoendes Riksförbund spelar på nätkasinon.

Under hösten 2015 utsåg regeringen en särskild utredare (Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt) med uppgift att lämna förslag till hur en ny ny spelmarknad skulle kunna utformas.

Intentionen bakom utredningen är att skapa förutsättningar för en spelmarknad med ett förstärkt konsumentskydd, där bland annat krav på måttfull marknadsföring och bättre säkerhet i spelen ska kunna leda till tydligaare förutsättningar för att få verka på marknaden.

Licensen innebär att alla aktörer ska ha behöriga tillstånd. I uppdraget har även funnits att utreda vilken roll staten ska ha på marknaden. Regeringen räknar med ett ikraftträdande den 1 januari 2019.

 

Förbundets samarbete med Folkspel är ett lysande exempel på gott samarbete

Genom förbundets samarbete med Foklspel har det tills idag genererat en behållning till föreningarna på 11 170 000 kr. Det är viktiga medel som ger föreningarna möjlighet att utveckla sin verksamhet.

Folkspel är föreningslivet egna spelbolag och har genererat hela 16,1 miljarder kronor till Sveriges föreningsliv under de 25 år som Folkspel verkat. Pengar som gått rakt in i föreningarna och gett dem växtkraft. Som tidigare nämnts har SSDF-föreningar erhållit 11 170 000 kr.

Folkspel är en ideell och politiskt obunden organisation som har 74 riksorganisationer, spridda över hela landet som medlemmar. Allt överskott går direkt tillbaka till föreningslivet eftersom Folkspel inte har några privata vinstintressen. På så sätt hjälper Folkspel Sveriges föreningar och riksorganisationer att få en stabil ekonomisk tillväxt.

 

 

Glöm inte bort badhusfrågorna

Sveriges städer växer i rekordfart och det har inte byggts så många bostäder sedan 70-talet. Men det byggs inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. Vad händer med de som växer upp i områden där det inte finns närhet till idrottsmiljöer som badhus, badplatser och andra former av träningsanläggningar?

Hur påverkar samhällsplanering det stillasittande samhället? Barn och ungdomar från starkare socioekonomiska miljöer rör sig mer, vilket visar hur en fungerande infrastruktur och ekonomi ger bättre förutsättningar. Här kan svensk idrottsrörelse spela en viktig roll för att minska klyftan, men det kräver att samtliga kommuner också tar med idrottsföreningarna i planeringen av nya bostads- och stadsområden.

Vi blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Om fler vuxna och äldre tränar mer genom närhet till exempelvis trygga badanläggningar, så skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle sannolikt spara mycket i sjukvårds- och sjukskrivningskostnader. Därför berör frågan om idrottsarenor och anläggningar hela Sverige.

I vissa delar av Sverige finns risk att man helt enkelt bygger bort badhus eller inte anpassar anläggningarna till den ökande befolkningsmängden

För svensk undervattensidrott, så är träningsanläggningar hela året nödvändigt. Trenden med att bygga äventyr- och upplevelsesbad synes vara förbi, men badhusens reningsanläggningar och kapacitet måste klara ökat antal badgäster. Träningstiderna för barn och ungdomar måste bli enklare att planera med privatlivets plikter, såsom läxläsning och middagstider. För en uv-rugbyspelare som satsar målmedvetet och tränar några gånger i veckan, så är flera mils restid till en träningsanläggning ganska krävande.

I vissa av Sveriges län så står badhus under akuta renoveringsbehov, men det föreligger också behov av att bygga ut badhusen eller öppna fler anläggningar

Badhusfrågan handlar inte bara om träning och tävling

Det går inte att bortse från vikten av att ge människor förutsättningar att få vattenvana under säkra förhållanden. Det finns mycket vi i civilsamhället kan göra för att förebygga olyckor i vatten.

För det första krävs simkunnighet, som är den enskilt viktigaste faktorn.

För det andra krävs god vattenvana, vilket vi inom Svenska Sportdykarförbundet levererat sedan 1958. Genom alla våra idrotter och utbildningar löper detta som en röd tråd. En klar fördel med svensk organiserad dykning är också att det ger förståelse för variationen i vattentemperatur mm.

För det tredje krävs beredskap om en olycka sker. En Snabb räddningsinsats i vatten med hjärt-lungräddning, ökar chanserna till överlevnad. Det kräver regelbunden träning i vattenlivräddning, HLR och en första vårdinsats.

Passa på att lyssna på våra vänner från Svenska Livräddningssällskapet, som deltog i Sveriges Radios Kropp & Själ:

SLS medverkar i SR Kropp & Själ