Information om organisationsförstärkning

Svenska Sportdykarförbundet har efter en längre tids omsorgsfull rekrytering anställt Peter Kempi, som från den 1 september kommer arbeta med att utveckla Svenska Sportdykarförbundets utbildningar. Rekryteringen och Svenska Sportdykarförbundets satsning på att utveckla utbildningsverksamheten ligger helt i linje med förbundets långsiktiga målbild.

Peter kommer leda- och ansvara för utbildningsverksamheten inom hela förbundet. Peter har gedigen erfarenhet och stor kunskap i allehanda utbildningsrelaterade frågor.

I uppdraget ingår bland annat att:

• genom dialog med instruktörer implementera strategiska mål inom förbundets utvecklingsområden med fokus på utbildning.

• resultatdialog med förbundsordföranden med fokus på att respektive kommitté och arbetsgrupp når överenskomna utbildningsmål och att beslutade aktiviteter genomförs.

• driva och följa det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildningsfrågor på nationell nivå.

• skapa förutsättningar för instruktörer inom förbundets samtliga discipliner att utöva sitt pedagogiska ledarskap.

• administrerar och planlägga utbildningsaktiviteter inom förbundet

• skapa tydliga uppdrag till instruktörer att utveckla arbetsorganisation och undervisning utifrån idrottsforskning, beprövad erfarenhet och adepters behov.

• leda samverkan med andra viktiga aktörer

• bereda ärenden inom utbildningsområdet (remisser mm)

Peter Kempi
Peter Kempi

Vi är mycket glada för rekryteringen av Peter och är övertygade om att han kommer att bli en stor tillgång i organisationen, och därtill utgöra en samlande kraft för utbildningsfrågor inom förbundet, meddelar Christian Johannesson, förbundsordförande vid Svenska Sportdykarförbundet.

Riksidrottsmötet i Helsingborg

Under dagarna tre har Riksidrottsmötet ägt rum i Helsingborg. Förbundsordförande Christian Johannesson intog vid flera tillfällen talarstolen. Riksidrottsmötet är Riksidrottsförbundets högsta beslutande organ. Svenska Sportdykarförbundet hade tre röster och deltog med tre delegater vid mötet (Christian Johannesson, Kristian Peders och Henrik Johansson).

Vad som framförallt kännetecknade Riksidrottsmötet var viljan att tillsammans vårda och föra fram en stark samlad idrottsrörelse.

Lars Liljegren höll ett oergört engagerat och starkt tal, som tveklöst blir en milstolpe i svensk idrottshistoria.

Svenska Sportdykarförbundets ordförande Christian Johannesson talar på Riksidrottsmötet i Helsingborg.
Svenska Sportdykarförbundets ordförande Christian Johannesson talar på Riksidrottsmötet i Helsingborg.

Läs mer om Riksidrottsmötet här:

http://www.rf.se/Allanyheter/2015/BjornErikssonvaldtillordforandeforRFochSISU/

Idag börjar Riksidrottsmötet

HB-20Arena_webb

Nu står Helsingborg Arena redo för att ta emot nära 750 deltagare under helgens Riksidrottsmöte. Här ska viktiga beslut i en rad framtidsfrågor fattas och mötet avslutas under söndagen då bland annat en ny ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna ska utses. Det är också första gången ett Riksidrottsmöte genomförs med intergrerade stämmor.

Nyheter från mötet publiceras löpande på www.rf.sewww.sisuidrottsutbildarna.se och www.svenskidrott.se/RIM. Men du kan också följa förhandlingarna via flera kanaler, för Svenska Sportdykarförbundet gäller Facebook och denna blog.ssdf.se

Alla kan följa livesändningarna via Bambuser där ni kommer att se ordförande Johannesson, vice ordförande Johansson och atomkraftverket Peders gå upp och debattera för svensk idrotts framtid i allmänhet och Svenska Sportdykarförbundet i synnerhet!

Svensk VM medalj

Jonnas silverbild!
Jonnas silverbild!

Jonna Bergström tog Sveriges enda medalj i VM i undervattensfoto 2015 i Zeeland, Holland.

Idag fick jag ett mail från Lasse Gustavsson där han meddelade att i den 15e CMAS tävlingen i världen så fick Jonna Bergström en silvermedalj i ”vidvinkel utan modell”.

Tvär har inte CMAS någon bra hemsida, men jag skickar med några länkar till detta evenemang för er som är intresserade.
http://www.netherlands2015.com
http://www.cmas.org/visual/15th-cmas-world-championships-of-underwater-photography-in-zeeland
http://www.onderwatersport.org

/Christian