Alla klubbar måste rapportera medlemmar i IdrottOnline

Jag vill förtydliga att alla klubbar måste rapportera in samtliga medlemmar i IdrottOnline. Ger ett par anledningar.

  • Ett av Svenska Sportdykarförbundets mål är att föreningar ska vara anslutna till Idrott Online Klubb (ett mål bestämt av Förbundsmötet)
  • Medlemmarna får tidningen Sportdykaren till rätt adress (enligt SPAR/folkbokföringen)
  • Medlemmarna åtnjuter de förmåner som klubbmedlem ansluten till Svenska SPortdykarförbundet ska åtnjuta (ett mån bestämt av Förbundsmötet)
  • Medlemmen är försäkrad hos Folksam
  • Klubben får röster på Svenska Sportdykarförbundets årsmöte (Förbundsstämma)
  • Klubben kan söka SISU/LOK-pengar på ett bättre sätt

Vidare så får Svenska Sportdykarförbundet också flera fördelar kopplat till IdrottOnline. Ger ett par exempel.

  • Svenska Sportdykarförbundet får beroende på antalet klubbar och/eller klubbmedlemmar extra röster på Riksidrottsmötet
  • Svenska Sportdykarförbundet får mer pengar ju fler aktiviteter klubbarna rapporterar in (klubben får också mer pengar)

I framtiden kan IdrottOnline användas för klubben bokföring via Fortnox (samma system som Svenska Sportdykarförbundet idag använder för bokföring, fakturering m.m.). Sedan kommer det troligtvis bli tävlingslicenser vilka kommer administreras i IdrottOnline. Riksidrottsförbundet (RF) har också öppnat för möjligheten att via API kunna kommunicera med IdrottOnline för att tillgodose flera förbunds önskningar på ett mer användarvänligt och anpassat system.

För att citera ur verksamhetsplaner som är tagna på Förbundsmötet 2015 ”Vi ska tillsätta en operativ arbetsgrupp för att komma tillrätta med IdrottOnline”. Inom Riksidrottsförbundet finns ett IT-råd, där Svenska Sportdykarförbundet ämnar ta en plats för att på lång sikt kunna påverka idrottens samtliga IT-system. Tyvärr har Svenska Sportdykarförbundet inte varit så aktiva inom Riksidrottsförbundet, men under detta års Riksidrottsmöte så intog vi en framträdande roll i flertalet frågor.

Idrottsvänner, det är så att även om inte IdrottOnline är perfekt, så är det ett system som RF bestämt att använda, Svenska Sportdykarförbundet har bestämt att man skall använda det, ett godkänt system som fungerar idag. Om det är någon i vårt land som vill vara med och påverka så hör av er till mig, helst via mobil (08-12148482) eller e-post (christian@ssdf.se).

Hur kan jag se om klubben rapporterat in mig som medlem?

En väldigt vanlig fråga Svenska Sportdykarförbundet får är ”är jag medlem” eller ”varför får jag inte tidningen”. Jag skall förklara hur det ligger till.

Som vi tidigare skrivit är det klubbarna som är medlemmar i Svenska Sportdykarförbundet. Men, här tänker vi oss ordet medlem som en fysisk person som är medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Sportdykarförbundet.

För att få tidningen Sportdykaren, försäkringen och alla andra förmåner som man som medlem åtnjuter så behöver klubben har registrerat medlemmen med en licens i IdrottOnline, hur man gör detta beskriver jag i ett annat inlägg, länk här.

Försäkringen gäller självklart endast om man är medlem (innehar en licens).

Tidningen får man också om man är medlem (undantaget är t.ex. om man är en familj så skickar vi av miljöhänsyn endast en tidning per hushåll). Tidningen trycks långt innan den hamnar i brevlådan. Till exempel är nummer tre av tidningen Sportdykaren redan på tryck, adresslistorna är redan hämtade från IdrottOnline m.m. Så om klubben skulle lägga in en ny medlem (licens) idag så kommer inte den medlemmen att få en tidning. Då är det till Pressbyrån man vänder sig och inhandlar en tidning. Således är det viktigt att klubbarna registrerar licenser snabbt, speciellt i januari för att man skall få första numret. Det går för klubbarna att ta in medlemsavgifter från sina medlemmar i december att gälla året efter. Ni får gärna kontakta mig på christian@ssdf.se om ni har idéer på förändringar.

För att kontrollera själv om klubben har lagt in dig som medlem så gör du följande! (Tryck på läs mer) Fortsätt läsa Hur kan jag se om klubben rapporterat in mig som medlem?

Information om organisationsförstärkning

Svenska Sportdykarförbundet har efter en längre tids omsorgsfull rekrytering anställt Peter Kempi, som från den 1 september kommer arbeta med att utveckla Svenska Sportdykarförbundets utbildningar. Rekryteringen och Svenska Sportdykarförbundets satsning på att utveckla utbildningsverksamheten ligger helt i linje med förbundets långsiktiga målbild.

Peter kommer leda- och ansvara för utbildningsverksamheten inom hela förbundet. Peter har gedigen erfarenhet och stor kunskap i allehanda utbildningsrelaterade frågor.

I uppdraget ingår bland annat att:

• genom dialog med instruktörer implementera strategiska mål inom förbundets utvecklingsområden med fokus på utbildning.

• resultatdialog med förbundsordföranden med fokus på att respektive kommitté och arbetsgrupp når överenskomna utbildningsmål och att beslutade aktiviteter genomförs.

• driva och följa det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildningsfrågor på nationell nivå.

• skapa förutsättningar för instruktörer inom förbundets samtliga discipliner att utöva sitt pedagogiska ledarskap.

• administrerar och planlägga utbildningsaktiviteter inom förbundet

• skapa tydliga uppdrag till instruktörer att utveckla arbetsorganisation och undervisning utifrån idrottsforskning, beprövad erfarenhet och adepters behov.

• leda samverkan med andra viktiga aktörer

• bereda ärenden inom utbildningsområdet (remisser mm)

Peter Kempi
Peter Kempi

Vi är mycket glada för rekryteringen av Peter och är övertygade om att han kommer att bli en stor tillgång i organisationen, och därtill utgöra en samlande kraft för utbildningsfrågor inom förbundet, meddelar Christian Johannesson, förbundsordförande vid Svenska Sportdykarförbundet.

Riksidrottsmötet i Helsingborg

Under dagarna tre har Riksidrottsmötet ägt rum i Helsingborg. Förbundsordförande Christian Johannesson intog vid flera tillfällen talarstolen. Riksidrottsmötet är Riksidrottsförbundets högsta beslutande organ. Svenska Sportdykarförbundet hade tre röster och deltog med tre delegater vid mötet (Christian Johannesson, Kristian Peders och Henrik Johansson).

Vad som framförallt kännetecknade Riksidrottsmötet var viljan att tillsammans vårda och föra fram en stark samlad idrottsrörelse.

Lars Liljegren höll ett oergört engagerat och starkt tal, som tveklöst blir en milstolpe i svensk idrottshistoria.

Svenska Sportdykarförbundets ordförande Christian Johannesson talar på Riksidrottsmötet i Helsingborg.
Svenska Sportdykarförbundets ordförande Christian Johannesson talar på Riksidrottsmötet i Helsingborg.

Läs mer om Riksidrottsmötet här:

http://www.rf.se/Allanyheter/2015/BjornErikssonvaldtillordforandeforRFochSISU/

Idag börjar Riksidrottsmötet

HB-20Arena_webb

Nu står Helsingborg Arena redo för att ta emot nära 750 deltagare under helgens Riksidrottsmöte. Här ska viktiga beslut i en rad framtidsfrågor fattas och mötet avslutas under söndagen då bland annat en ny ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna ska utses. Det är också första gången ett Riksidrottsmöte genomförs med intergrerade stämmor.

Nyheter från mötet publiceras löpande på www.rf.sewww.sisuidrottsutbildarna.se och www.svenskidrott.se/RIM. Men du kan också följa förhandlingarna via flera kanaler, för Svenska Sportdykarförbundet gäller Facebook och denna blog.ssdf.se

Alla kan följa livesändningarna via Bambuser där ni kommer att se ordförande Johannesson, vice ordförande Johansson och atomkraftverket Peders gå upp och debattera för svensk idrotts framtid i allmänhet och Svenska Sportdykarförbundet i synnerhet!

Svensk VM medalj

Jonnas silverbild!
Jonnas silverbild!

Jonna Bergström tog Sveriges enda medalj i VM i undervattensfoto 2015 i Zeeland, Holland.

Idag fick jag ett mail från Lasse Gustavsson där han meddelade att i den 15e CMAS tävlingen i världen så fick Jonna Bergström en silvermedalj i ”vidvinkel utan modell”.

Tvär har inte CMAS någon bra hemsida, men jag skickar med några länkar till detta evenemang för er som är intresserade.
http://www.netherlands2015.com
http://www.cmas.org/visual/15th-cmas-world-championships-of-underwater-photography-in-zeeland
http://www.onderwatersport.org

/Christian