Styrelsemöte i februarikväll

Förbundsstyrelsen har ikväll (10/2 -15) genomfört ett styrelsemöte. Frågor kring det kommande förbundsmötet, förbundets ekonomi och kommande tävlingar är ett axplock ur kvällens mötespunkter.

Den administrativa delen av idrottsrörelsen är måhända av vissa personer sedda som en smula tråkiga och formella, men ack så fel. Jag kan berätta att styrelsemöten kan vara fyllda av både allvarsamma ämnen varvat med skratt och goda idéer.

//Henrik Johansson

 

Almedalen 2015

Svenska Sportdykarförbundet i Almedalen 2015!

Almedalsveckan, som arrangerars i Visby mellan den 28 juni och 5 juli, är Sveriges största politiska mötesplats. 2014 genomfördes 3513 evenemang under åtta dagar av 1459 arrangörskonstellationer. Uppskattningsvis besökte 25 000 personer Almedalsveckan 2014. De politiska riksdagspartierna som har varsin dag och är kärnan i Almedalsveckan.

Riksidrottsförbundet genomför Idrottens Dag och i skrivande stund befinner jag mig på Idrottens Hus för planering av årets aktivitet. Svenska Sportdykarförbundet var närvarande i Almedalen 2014 och fick därigenom flera goda kontakter och deltog därtill i flera debatter. Planeringen för Almedalen 2015 är nu i full färd. Vi sätter fokus på villkoren för svensk dykning.

Svenska Sportdykarförbundet möter framtiden

Svenska Sportdykarförbundet ska den 18-19 april lägga ett verksamhetsår till handlingarna. Det innebär också startskottet för ett nytt verksamhetsår. I min roll som ledamot och idrottspolitisk talesperson, vill jag i dela med mig av några reflektioner och förmedla några framtidsutblickar för 2015.

Förbundet är inte bara dåtid. Förbundet är framförallt nutid och framtid. Öppenhet och satsningar på en rättvis och likvärdig verksamhet gör skillnad. Så formar vi en inkluderande och demokratisk verksamhet som gör skillnad i människors liv.

I en metafor skulle man kunna säga att Svenska Sportdykarförbundet (förbundet) under 2014 gick till val på att inte tänka för grunt och arbeta för en inkluderande idrott för alla. Läser ofta om den förtvivlan som finns i många kommuner där politikerna beslutar att minska föreningsstödet med åtskilliga miljoner kronor. I alla ekonomiska resonemang bör man ställa utgifter i relationer till vad det utan föreningsaktiviteter skulle kosta kommunerna. Budgetarbete är förvisso en bästa av gissningar, men på det hela taget är ekonomi så mycket mer än kronor och ören. Förbundet har idag en ekonomi i god balans. Utan aktiva åtgärder och medvetna prioriteringar hade det inte varit möjligt. Prioriteringar som har sin grund i barn och ungdomars framtida möjlighet till meningsfulla aktiviteter.

Förbundet har likt tidigare år konfronterat kommuners planer på att bygga grunda bassänger och äventyrsbad (jfr upplevelsebad). Detsamma gäller den maritima allemansrätten och tillvaratagandet av möjligheten att kunna utöva förbundets verksamheter i ett avlångt land, som är omflutet av vatten, öar, och en mängd rika vattendrag. Förbundet har inte låtit bli att tycka till kring frågor som påverkar vår möjlighet att utöva verksamhet. Vi har manat beslutsfattare att tänka till och se vinsterna med exempelvis djupa bassänger, maritim allemansrätt och samarbeten mellan förening och skola. Vi har lyft flera välgörande exempel och visat på de humana vinster en idrottande kommun får genom ett brett och bra arenautbud.

Jag har själv aldrig fått eller begärt en enda krona för ideella uppdrag. Tvärtom, mitt ideella engagemang tar en hel del tid. Varför håller man då på? Belöningen är att man får bidra till att människor oavsett bakgrund får må bra och ha roligt. Så enkelt är det. Minns som igår när en av mina dykande söner, för några år sedan ropade från vattnet: ”Titta pappa, titta!!” när han för första gången bemästrade en bassänglängd utan fenor. Det var och är möjligt på grund av den föreningsverksamhet som sker ideellt, säkert och i god kamratskap. Idrottssverige är fyllt med ideellt engagerade människor som medvetet och uthålligt lägger ned massor med arbete och tid för att få verksamheter att fungera, verksamhet som kommer framförallt barnen och ungdomar till god.

Om kommunerna skär ned på verksamheter som gör att unga tjejer och killar mår bra, får röra på sig, får demokratisk fostran och sund kamratskap, så kan de vara säkra på att notan för motsatsen till meningsfull föreningsverksamhet uppstår någon annanstans. Jag tror att varje satsad krona på likvärdig idrott och framförallt barns möjlighet till en meningsfull uppväxt är väl investerade pengar. Som tvåbarnsfar är jag glad åt att mina killar idrottar, och på köpet får en demokratisk skolning. Det där med att engagera sig i den administrativa delen av föreningslivet måste vi bli bättre att berätta fördelarna med. Det är kunskap som värdesätts av många arbetsgivare och det ger en god förutsättning för entreprenörskap. Idrott är således också demokrati.

Jag tycker Riksidrottsförbundets fastlagda skrift ”Idrotten vill” på ett tydligt sätt beskriver själva andemeningen i idrotten. Inom förbundet vågar jag påstå att fler kan vara med genom att exempelvis Idrottslyftet kan stötta föreningar med individer ur ekonomiskt svaga samhällsgrupper. Här kan politikerna bidra till att göra idrottssverige bättre. Barn ska få vara barn och idrott ska vara något välkomnande lustfyllt. Därför kan och ska idrottsverksamhet som riktar sig mot barn och ungdomar alltid vara inkluderande till sin karaktär. Jag är glad att förbundets idéarbete kring alkohol och droger hålls levande, ett arbete som ska utvecklas och möta framtiden.

Med förtroende kommer resultat. Det kan vara en spännande och utvecklande utbildning eller ropet ”titta pappa, titta!”, eller det meningsfulla att påverka beslutsfattare att inte tänka för grunt. Vi gör det inte utan varandra, vi gör det tillsammans. Inom idrotten behöver vi människor som lever som de lär, och vi får aldrig glömma bort vikten av den demokratiska grund där verksamheten vilar och glädjen i det som de facto förenar oss, och gör vår verksamhet möjlig.

Förbundet är inte bara dåtid. Förbundet är framförallt nutid och framtid. Öppenhet och satsningar på en rättvis och likvärdig verksamhet gör skillnad. Så formar vi en inkluderande och demokratisk verksamhet som gör skillnad i människors liv.

Dykhälsningar,

Henrik Johansson