Dykning utan hinder – från amatör till elit

Ikväll talar förbundsordförande Christian Johannesson på temat ”dykning utan hinder” och hur den idrottsliga sektorn kan inkludera individer med fysisk funktionsnedsättning.

Vice ordförande Henrik Johansson belyser hur vägen från amatör till att nå elitnivå kan stöttas på förbundsnivå, med fokus på dykidrotter. Vi har idag atleter som tävlar internationellt och det har vi all anledning att vara stolta över.

Bosön ägs av den samlade idrottsrörelsen.
Bosön ägs av den samlade idrottsrörelsen.

Vi är ett förbund

Vi är ett förbund!

Så inledde förbundsordförande Christian Johannesson sin samling av den nya förbundsstyrelsen för verksamhetsåret.

Inom Svenska Sportdykarförbundet är arbetet för en likvärdig och jämlik idrott viktig att hålla levande. I föreningsarbetet är det viktigt att arbeta målmedvetet för inkluderande verksamhet, och vi gör här tillsammans med idrottsrörelsen en stor samhällsinsats och på köpet får barn och ungdomar en demokratisk fostran. Genom att låta ungdomar engagera sig i den administrativa delen av föreningslivet ökar vi slagkraften i demokratin. Vi måste dock bli bättre på att berätta om fördelarna med föreningsarbetet. Det ger bland annat kunskap som värdesätts av många arbetsgivare och stimulerar till entreprenörskap.

Vi erbjuder alternativet – idrott för alla

För varje kille eller tjej som inte hamnar i ett drogmissbruk är det en besparing på miljontals kronor, och än viktigare: det räddar en människa från ett drogmissbruk där inget gott finns att hämta. Därför är jag glad att förbundets idéarbete kring alkohol och droger hålls levande tillsammans med strävan mot en verksamhet med öppenhet.

För det handlar om det vår förbundsordförande inledde verksamhetsåret med: ”VI ÄR ETT FÖRBUND”.

Bild från Almedalen 2014 med temat tänk inte för grunt.
Bild från Almedalen 2014 med temat tänk inte för grunt.

Organiserad spontanidrott i vatten

Riksidrottsförbundet satsar via distriktsidrottsförbunden på organiserad spontanidrott. Idag genomförs projekt på följande platser: Botkyrka, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Luleå, Helsingborg, Kristianstad, Malmö, Norrköping, Stockholm, Södertälje, Växjö och Örebro. Några av dessa orter har kommit igång med verksamhet, medan andra fortfarande är i planeringsstadiet. En ny utlysning till distrikten kommer att göras inom kort för etablering i fler områden och här kan er förening bli delaktig.

Verksamhet som genomförs utgår i huvudsak från följande:

• Uppmuntra till ett mer spontant idrottande, men också skapa ett intresse för deltagande i föreningsverksamhet.

• Erbjuda flera olika idrotter så att både flickor och pojkar deltar.

• Fokus på åldern 13 – 20 år

• Bedrivas i socioekonomiskt svaga områden, då undersökningar visar att ungdomar i dessa områden är fysiskt aktiva i mindre utsträckning än övriga.

• De aktiviteter som erbjuds genomförs av lokala föreningar och ledare.

Är ni intresserade av att bedriva ett projekt som ligger i linje med ovanstående beskrivning. Eller så kanske ni redan idag gör det. I så fall, skicka ett e-post och beskriv planerad eller pågående verksamhet till: henrik.johansson@ssdf.se

Ny förbundsstyrelse, nya friska tag för svensk dykning

Svenska Sportdykarförbundet har vid förbundsmötet idag den 19 april enhälligt valt en ny ordförande och ett antal nya ledamöter.

Christian Johannesson är Svenska Sportdykarförbundets nya ordförande. Vad som kännetecknar Johannesson är hårt målmedvetet arbete, insyn och demokrati. Johannesson gick bl.a. till val på frågor om att förverkliga Svenska Sportdykarförbundets mål. Johannesson kallade direkt den nya styrelsen (valberedningen och kanslipersonal deltog) för konstituering, och med nödvändighet påbörjades ett viktigt arbete omgående.

Vad som kännetecknade årets förbundsmöte var viljan att demokratisera och öka delaktigheten inom förbundet. Lars Liljegren var briljant som mötesordförande.

Redan nästa helg håller den nya förbundsstyrelsen möte kring flera viktiga frågor.

Christian Johannesson, nyvald ordförande för Svenska Sportdykarförbundet.
Christian Johannesson, nyvald ordförande för Svenska Sportdykarförbundet.

Förbundsmötet 2015 vilar på demokratisk grund

H2O-vänner,

Vi närmar oss förbundsmötet som är Svenska Sportdykarförbundets högst beslutande organ. Föreningslivet inom dykning intar en särställning i det civila samhället och är för många människor något av en livsstil, en del av vår kultur, oavsett vad man utövar för undervattensaktivitet. Vi känner trygghet och gemenskap med andra som delar grundläggande värderingar, vilket kan sägas utgöra basen för den svenska idrottsrörelsen.

Svenska Sportdykarförbundet är demokratiskt uppbyggt och varje år fattar förbundsmötet en rad viktig beslut. Under ett förbundsmöte (jfr årsmöte) är det naturligt att vi har olika åsikter och meningar om hur vissa frågor bäst kan/ska angripas. Vi kan se olika på prioriteringar och vägval, vilket kan skapa debatter och stundtals högljudda diskussioner. Sammantaget utgör det ovan skrivna i demokratins själva väsen.

Årets förbundsmöteshelg kommer disponeras så att lördagen är vikt för diskussioner, redogörelser och debatter. Tommy Håkansson kommer under dagen fungera som mentor och fördela ordet mellan delagater och övriga närvarande. Under söndagen sker det formella förbundsmötet där vi går till skarpa beslut. Förbundsstyrelsens ambition är att diskussionerna under lördagen ska bidra till en snabbare beslutsprocess i plenum, där Lars Liljegren är föreslagen att vara mötesordförande. Lars kommer metodiskt förklara spelreglerna och har vid flera tillfällen tidigare föredömligt hållit stadigt i mötesordförandeklubban för Svenska Sportdykarförbundet.

SCHEMA för förbundsmötesdagarna (handlingar mm hittar ni på www.ssdf.se)

Lördag 18/4

10.00 – 10.30 inledning
förbundsordförande Patrik Falk hälsar delegaterna välkomna och inleder förbundsdagarna och berättar om dispositionen för dagarna.
styrelsens ledamöter och kansliresurser presenterar sig och redogör för sina ansvarsområden.

10.30 – 11.30 redogörelse för det gångna verksamhetsåret
följer verksamhetsberättelsen

11.30 – 12.00 Kristian Peders föredrar olika stödformer och delger praktisk vägledning

12.00 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.45 Åsiktstorg (inkl fika för de som vill)
Inleds med framtidsplan och färdväg (ca 15 min) / rörlighet så delegaterna kan besöka montrar från utställare.

15.00 – 16.45 Kommittéerna
Redogör för året (tidsgräns skapas)
Moderator leder debatt och diskussion

19.00 – Middag

Söndag 19/4

08.00 – 09.00 Registrering av ombud

09.00 – 10.00 Förbundsmöte del 1
Tommy Håkansson bistår presidiet (tillika reserv som mötesordförande)

10.00 – 10.20 Fika

10.20 – 11.30 Förbundsmöte del 2
Avtacka ledamöter och övriga

12.30 Ny styrelse äter lunch, därefter konstituerar sig styrelsen.

Svenska Sportdykarförbundet är en del av den svenska idrottsrörelsen.
Svenska Sportdykarförbundet är en del av den svenska idrottsrörelsen.

Fridykfestivalen – inställd

Hej!

2014 hade vi en fin första Fridfestival i regi av Karlskoga Sportdykarklubb och med medverkan av Sebastian Näslund och Peter Boivie. Årets festival skulle ha gått av stapeln 8 – 10 maj. Tyvärr skedde det missförstånd i samband med planeringen så dubbelbokningar gör att 2015 års Fridykfestival är inställd.

Vi hoppas kunna komma med ett oemotståndligt program inför 2016 och passar på att önska alla Sveriges nuvarande och blivande fridykare många perfekta dyk, en djup och lång vår och sommar!

Hälsningar

Carl-Philippe Carr
Christer Furuberg
och övriga Fridykfestivalvärdar från Karlskoga Sportdykarklubb

Gm Henrik Johannson