Fridykfestivalen – inställd

Hej!

2014 hade vi en fin första Fridfestival i regi av Karlskoga Sportdykarklubb och med medverkan av Sebastian Näslund och Peter Boivie. Årets festival skulle ha gått av stapeln 8 – 10 maj. Tyvärr skedde det missförstånd i samband med planeringen så dubbelbokningar gör att 2015 års Fridykfestival är inställd.

Vi hoppas kunna komma med ett oemotståndligt program inför 2016 och passar på att önska alla Sveriges nuvarande och blivande fridykare många perfekta dyk, en djup och lång vår och sommar!

Hälsningar

Carl-Philippe Carr
Christer Furuberg
och övriga Fridykfestivalvärdar från Karlskoga Sportdykarklubb

Gm Henrik Johannson

Till värn för svensk dykning och idrottsrörelsens ekonomi

Svenska Sportdykarförbundet ska skapa goda förutsättningar för våra medlemsföreningar och därtill hjälpa till att förenkla registreringen av studietimmar. Det kommer kräva administrationssystem som fungerar och är enkla att hantera. Fler dykande ungdomar genom samverkan med skolan, och en ökning av antalet deltagartillfällen som ger stöd från det lokala aktivitetsstödet är viktiga delmål. Det kommer kräva friska satsningar och gott lagarbete. Vi måste bland annat ta lärdomar från andra idrottsförbund.

De kommuner som har ett idrottspolitiskt program och/eller en idrottspolicy ger i genomsnitt ett högre sammanlagt stöd till idrottsföreningar per kommuninvånare jämfört med övriga kommuner. Därför ska vi arbeta aktivt i för att lyfta fördelarna med att skapa program och strategier för idrottande i kommunerna. Förbundet var bland annat remissinstans till Karlstads kommun i arbetet med framtagandet av ett idrottspolitiskt program och idrottspolicy.

Mellan åren 2009 och 2013 minskade antalet deltagartillfällen i statistiken över det lokala aktivitetsstödet från 54, 8 miljoner till 52, 3 miljoner, eller med 4, 5 procent.

De tio största förbunden inom svensk idrott svarar för 81 procent av alla aktivitetstillfällen. Där har minskningen varit 5 procent. Åtta förbund minskar, medan två skiljer sig från mängden, simning och gymnastik, som ökar med 6 respektive 18 procent. Ridsport (-22 procent), friidrott (-19) och för basket (-15).

Klättringen har ökat sina deltagartillfällen med 79 procent, mångkamp med 76, skridsko med 62 och curling med 59 procent.

Svenska Sportdykarförbundet ska driva på för fler utbildningar och därtill medverka till att arrangera flera regionala tävlingar. Vi ska inkludera barn och ungdomar i verksamheten och skapa samverkan med skolorna. Individen ska kunna kombinera sportdykning och skolarbete.

Fler ska finna glädje i sportdykningen och stanna kvar i föreningarna.

Svenska Sportdykarförbundet arbetar för en underlätta utövandet av vattensporter.
Svenska Sportdykarförbundet arbetar för att underlätta utövandet av vattensporter.

Dykmässan dag 1

Svenska Sportdykarförbundet kan rapportera från en välbesökt dykmässa vid Nacka Strand. Försäljningen av förlagsmaterial har redan överträffat förväntningarna. I morgon går finalen för mässan, som är fylld av spännande föreläsningar, produkter, resor och marina aktiviteter.

image