Dykarlycka som förenar

I afton gästar jag nattadyket, som årligen arrangeras av SSDF-föreningen Örebro Sportdykarklubb (ÖSDK).

Nattadyket är en fridykningens höjdpunkt inom ÖSDK och startar alltid med en gedigen säkerhetsgenomgång.  Det blir en rad spännande aktiviteter i Örebro, så som uv- scootrar, discodyk mm. Vid midnatt är det avslutning och för vissa väntar lite nattamat efter en god stund i plurret.
Nattadyket är en fridykningens höjdpunkt inom ÖSDK och startar alltid med en gedigen säkerhetsgenomgång.
Det blir en rad spännande aktiviteter i Örebro, så som uv- scootrar, discodyk mm. Vid midnatt är det avslutning och för vissa väntar lite nattamat efter en god stund i plurret.

Jag kan vid aktiviteter som den ÖSDK genomför förstå den legendariska franska havsäventyraren och filmmakaren Jacques Cousteaus längtan att upptäcka. För barn- och ungdomar så är nattadyket i Örebro kanske en av resorna för att finna skatter i tillvaron. Om tio år kanske någon av de yngre fridykarna sätter kurs mot Grekland för att studera amfororna från Grand Congloué-vraket eller för att delta i ett mästerskap, eller varför inte en olympiad.

Jag tror vi kommer se idrottspersoner från SSDF en dag beträda den olympiska arenan, och även ta plats i det viktiga miljöarbetet som haven så väl behöver

Gemenskap som ger styrka 

Vårens vindar för idag tankarna till en klar himmel med en stilla bris som krusar sjöar och hav. Oavsett om det leker gäddor i vassen eller en grupp lekande delfiner följer ett fartyg på kurs mot nya upptäckter, så är jag förvissad om att fler vill få möjligheten att komma ned i det stora blå. Om det första mötet med vattnet blir i en tempererad pool eller ett dopp i medelhavet med poseidontemplet på Kap Sounion i bakgrunden, spelar de facto mindre roll, då undervattensvärlden och våra vattenidrotter utövas i hela världen.

SSDF är medlemmar i CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), som är en världsomspännande organisation för sportdykare, med 98 medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen är vi en röst att räkna med

Kanske finns det personer i Örebroområdet, som likt Jacques Cousteau, hans fru och deras två söner drömmer om äventyr eller vill göra skillnad för vår maritima miljö. Håll drömmen levande, för det finns en helt ny värld att upptäcka i våra sjöar och hav (kanske till och med i en bassäng).

image

 

Tillsammans blir vi en kraft som också ger fler möjlighet att få uppleva den fantastiska världen under ytan – ÖSDK visar det stora i ett nattdyk redan ikväll.

Den samlade idrottsrörelsen stärker barns rättigheter inom idrotten

Riksidrottsförbundet och Bris inleder samarbete för att öka kunskap och stärka barns rättigheter inom idrotten. Idrottsledare ska få bättre kunskap om barnrätt, och Bris om idrottsrörelsen, allt med syftet att skydda och stötta aktiva barn.

Riksidrottsförbundet har nyligen tillsatt sakkunniga för barn- och ungdomsidrottsidrott som finns i samtliga 19 idrottsdistrikt över hela landet. Som förening, ledare, förälder eller barn kan du vända dig till ditt idrottsdistrikt med frågor för att få råd och stöd. Förutom tidigare utbildning görs nu extra insatser av Bris för att fördjupa kunskapen hos samtliga barn- och ungdomsansvariga om barns rättigheter. Bris kommer även att fungera som löpande stöd och vägledning.

Avtalet innebär även att Riksidrottsförbundet, via Bris kanaler och erfarenheter av att kommunicera med barn, bidrar till att öka kunskaperna bland barn och unga om var de kan vända sig om de har frågor eller funderingar kopplade till sitt idrottande. På så sätt kan barn som behöver stöd eller far illa inom idrotten kontakta Bris direkt för stöd.

Riksidrottsförbundet kommer samtidigt att utbilda Bris om idrottsrörelsen, idrottens drivkrafter och förutsättningar. Det ger Bris kuratorer en fördjupad kunskap för att de vid eventuella samtal som handlar om idrotten, ska kunna sätta barnrättsperspektivet i rätt kontext.

image
90 procent av alla barn och ungdomar är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. För idrottsrörelsen är det ett stort ansvar som kräver att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt. Riksidrottsförbundet har sedan tidigare riktlinjer, utbildningsmaterial, diskussionsunderlag, tydliga handlingsplaner som stöd när något inträffar samt forskningsbaserade kunskapsöversikter kring exempelvis sexuella övergrepp.

Sedan december 2013 har idrottsföreningar möjlighet att begära begränsade registerutdrag för anställda, ledare, praktiktjänstgöring samt uppdrag i föreningen om personen i fråga ska arbeta med barn och unga under 18 år. Arbetet med anpassade registerutdrag har Svenska Sportdykarförbundet aktivt arbetat med sedan många år.

image

En dykmässa med innehåll och viktiga samtal

Först ett stort TACK för allt arbete inför och under årets dykmässan, som var en händelserik upplevelse präglad av många möten. Våra nordiska systerförbund fanns med under eget flagg hela mässan. Vår CMAS-president Anna Arzhanova samt CMAS-generalsekreterare Hassan Baccouche gästade oss också och talade vid flera seminarier. Våra kommittéer fick flera möjligheter att samtala med Anna och Hassan. Stort och viktigt.

Det blev flera samtal om idrott, miljö och tekniska lösningar där vi samverkar och kan utöka samarbetet mellan olika nationer.

Hassan, Anna och Hans i samtal vid SSDF:s fik.
Hassan, Anna och Hans i samtal vid SSDF:s fik.

Det är inte svårt att motivera CMAS och Svenska Sportdykarförbundets arbete för att värna miljön. Redan när Jacques-Yves Cousteau i januari 1959 blev vald till CMAS första president vid ett möte i Monaco, så var budskapet kring havsmiljön tydlig. Cousteau visste vad han talade om och var tydlig med de miljöfaror som lurade för miljön, djurlivet och människorna. På samma sätt talar vår CMAS-president, Anna Arzhanova om miljöfrågorna idag. Dykare i alla dess former är utan tvekan ofta havets första ambassadörer. I diverse utredningar och prognoser från myndigheter uttryck inte alltid behovet av de grundläggande förändring som krävs. Här är CMAS och SSDF en viktig röst och behovet av förändring är stort.

image

Vid Dykmässan diskuterades naturligtvis många frågor. Det var oerhört uppskattat att SSDF-föreningar från norr till söder beskrev sina utmaningar, spännande utfärder och sitt idoga föreningsarbete. Många nya kontakter knöts mellan olika föreningar och däremellan fanns gott om utrymme för goda skratt och viktiga diskussioner. Vi fick bland annat ta del av berättelser från unga sportdykare som också vittnade om flera intressanta satsningar på inkluderande verksamhet som sker mellan yngre och äldre – kort och gott; dykning hela livet.

Förbundsläkaren Hans Örnhagen fanns på plats och svarade på många hälsofrågor knutna till dykning. Vår hedersordförande Gunnar Jörvholm deltog vid flera samtal. Gunnars rika erfarenhet från styrelsearbete i såväl SSDF:s förbundsstyrelse och CMAS styrelse är mycket värdefulla för vår verksamhet.

image

Dykmässan är en mötespunkt och en plats för att kanske införskaffa ny utrustning, boka en resa eller bara njuta av alla intryck. När det gäller SSDF:s medverkan vid Dykmässan är den jämte deltagande i samhällsdebatten om miljöarbetet och en inkluderande och demokratisk verksamhet, också en arena där vi ska synas, höras och ta plats. Ingen kan ha missat SSDF och CMAS vid årets mötesplats för dykare.

Nu hissar vi segel mot förbundsmötet som äger rum den 1-2 april. Vi gör det fullt medvetna om den utmaning vi antagit; att synliggöra och tillgängliggöra sportdykning. Vi ska anta utmaningen att i verklig mening bidra med argument och åtgärder för att öka vårt miljöengagemang i hela dyksverige. Det finns inte något vi kan gömma oss bakom.

Vi måste anta utmaningen helt och fullt, alla veckans dagar – året runt. En samhörighet med våra vatten och dess levande varelser är meningsfullt och nödvändigt.

Tack för en dykmässa med livskraftiga samtal

Christer Larsson, ledamot i SSDF:s förbundsstyrelse.
Christer Larsson, ledamot i SSDF:s förbundsstyrelse.

Nytt Idrottslyft, betyder nya möjligheter!

 

Insatserna som erhåller stöd från Idrottslyftet ska nu i högre utsträckning vara kopplade till RF:s strategiområden och ligga i linje med respektive Specialidrottsförbund utvecklingsområden.

Strategiarbetets områden:
Livslångt idrottande
Idrottens värdegrund är vår styrka
Idrott i förening
Idrotten gör Sverige starkare

Idrottsöverskridande insatser
Syftet med Idrottslyftet är att göra en så attraktiv verksamhet som möjligt för barn och ungdomar. För att uppfylla detta handlar det om insatser inom följande områden;

Föreningsmiljön
Välutbildade tränare/ledare
Kvalitet i träning och tävling
Anläggningsstöd (Ref 1)

De 19 RF/SISU distriktens uppdrag är att stötta IF utifrån respektive SF:s unika behov

Dialog kring idrottslyftsprojekt kan ske via er föreningskonsulent.

Idrotten Vill - det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.
Idrotten Vill – det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.

 

Ref 1 – Anläggningsstöd – Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Huvudsyftet med stödet är att skapa nya aktivitetsytor och nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdom. I oktober 2016 beslutade Riksidrottsstyrelsen om ett nytt ramverk för anläggningsstödet som började gälla från den 1 januari 2017.

Det finns fem olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

  • Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till nya aktivitetsytor, störrre projekt (över 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till energi- och miljöprojekt
  • Stöd till renoveringsprojekt
  • Stöd till säkerhetsprojekt (SSDF har bildat ett SÄK-grupp).

Innan föreningen påbörjar arbetet med att fylla i ansökan för anläggningsstöd, kontakta kansliet och ert RF/SISU-distrikt för att stämma av om er projektidé överensstämmer med Riksidrottsförbundets mål och mening.

Ansökningstider: 15 april, 15 augusti och 15 november.

Förbundet är inte bara dåtid. Förbundet är framförallt nutid och framtid. Öppenhet och satsningar på en rättvis och likvärdig verksamhet gör skillnad. Så formar vi en inkluderande och demokratisk verksamhet som gör skillnad i människors liv.
Förbundet är inte bara dåtid. Förbundet är framförallt nutid och framtid. Öppenhet och satsningar på en rättvis och likvärdig verksamhet gör skillnad. Så formar vi en inkluderande och demokratisk verksamhet som gör skillnad i människors liv.

Andra aktörer föreningen kan äska medel från:
Allmänna arvsfonden

Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
Boverket

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.
När det gäller regionalt drifts- och investeringsbidrag för dessa, så skickas ansökan för det mesta till respektive Kultur- och fritidsförvaltning eller motsvarande i den kommun där föreningen har sitt säte.

image

Skattgömmor ovan och under vattenytan

 

Idag har solen strålat över Idrottens Hus på Skansbron i Stockholm. Våren skvallrar om sin försiktiga ankomst, fåglarna sjunger och folk sträcker sig mot solen. Många planerar nog också att besöka Dykmässan som öppnar portarna nästa helg.

Skattjakt i tiden

Likt i oceanerna så ruvar även föreningslivet på skatter. Vilken dykare har inte drömt om att hitta ett bortglömt vrak, en gammal cykel eller en stenåldersby. Det är sällsynt att vi hittar gulddubloner eller lådor med välbevarad jamaicansk rom. Det är också sällsynt att föreningslivet hittat personer som vill axla den viktiga uppgiften att engagera sig i styrelsearbetet ute i föreningarna. Framgång att finna skatter beror ofta på uthållighet och många års noggranna efterforskningar och sökande. Skattsökaren Mel Fischer letade i 15 år efter vraket av Nuestra Señora de Atocha, en spansk galjon som satte segel från Kuba till Spanien 1622, men som mötte en storm utanför Florida Keys och gick på ett rev. När man väl lokaliserat henne så fann dykarna 90 kilo guldtackor, 32 ton silvertackor, 2615 smaragder, elva kilo silvermynt och en mosaik av smycken. För Mel och hans dykare så hade många års uthålligheten och beslutsamhet nu belönat sig.

På samma sätt kan föreningar som legat i träda uppleva en stor tillfredställelse när nya krafter tar vid eller kommer med pigga idéer för att exempelvis öka verksamheten för att fler ska få vara med i den gemenskap som sportdykning innebär.

image

Förbundsstyrelsen arbetar målmedvetet för att ge förutsättningar att öka antalet instruktörer och ledare i verksamheterna i vårt land. Vi har bland annat påbörjat flera äskanden för att skapa bättre förutsättningar för föreningar att både växa i antalet engagerade styrelseledamöter samt att attrahera fler att bli medlemmar i en dykförening. Här väntar en viktig uppgift för förbundet. Vi ska visa Sveriges landsting och kommuner hur värdefull vår samlade verksamhet är för individ, samhälle och den gemensamma miljön. Vi ska öka vår samverkan med de 19 distriktsidrottsförbund som finns och även finna broar mellan dykcenter och föreningslivet.

Vi kan inte samarbeta utan att också belysa de hot som finns mot hav, sjöar och vattendrag. Därför är jag glad över vårt samarbete med vetenskapssamhället i frågor som rör miljön. Vid förbundsmötet gästar oss ånyo forskare som belyser haven och sjöarnas måeende och vad som krävs för att värna våra vatten. Föroreningar i form av plast i vattnet är en sådan fråga som vi helt enkelt inte kan undvika att ha en uppfattning om, då tusentals ton skräp, kloakvatten och annat avfall ännu 2017 dumpas i haven varje dag. Svenska Sportdykarförbundet är redan idag en aktör som kan bidra med viktig information om hur hav, sjöar och vattendrag mår. Hängivna forskare ska veta att vi som dykande förbund både kan och vill bidra med underlag till mätningar, observationer och i syfte att bistå våra vatten.

Vår planet är till sju tiondelar täckt av vatten, ja nog ger bara tanken en hissnande känsla och ännu idag så rymmer vattnet mysterier som är lika fördolda som rymdens gåtor

Förbundets appell ”Värna djupet” handlar om att slå vakt om våra vatten och dess invånare. Därför kommer även knappen med budskapet finnas med på Dykmässan.

SMVECKAN_ÖREBRO_CMYK_DATUM kopia (redigerbar)

Solen ska nu vara kvar enligt vädernyheterna, så lagom till dykmässan kanske frostens bistra grepp släpper sitt tag. En ny levande dyksäsong med en laddad SM-vecka ligger framför oss. Sprid det goda budskapet.

Vi närmar oss Dykmässan 2017

Den 18e mars slår 2017-års dykmässa upp portarna. Det väntar en fullt laddad mässa med sann SSDF-prägel, då vi från förbundet och dess föreningar kommer vara cirka 70 personer. Våra nordiska dykvänner från våra systerförbund kommer även finnas på plats tillsammans med CMAS, som representeras av presidenten Anna Arzhanova.

Mässan är en perfekt plats för inspirerande möten och många kommer säkerligen kunna köpa utrusning eller tillbehör till förmånliga priser.

Värna våra gemensamma vatten

Bland utställarna hittar vi bland annat Stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) som även kommer föreläsa på temat : Plast i haven – varför ska du bry dig?

Visste du att cirka 8 miljoner ton plastskräp hamnar i haven varje år. Alla goda krafter måste värna hav, sjöar och vattendragens livskraft. HSR kommer berätta om vad som kan ske med haven 2050 om vi inte gör något. En skrämmande bild om mer plast än fisk i haven borde få många att ta ställning i denna fråga. HSR kommer även berätta om hur 136 000 sälar och valar årligen fastnar i spökgarn. Miljöfrågorna drivs redan internationellt av bland annat CMAS och nationellt av olika dykintressenter.

Eva Blidberg, Elin Leander och Andreas Frössberg kommer från HSR lyfta dessa frågor vid dykmässan. Stiftelsen Håll Sverige Rent finns i monter B14.

SSDF slår vakt om en hållbar miljö.
SSDF slår vakt om en hållbar miljö.

 

http://www.dykmassan.se/se

 

Mervärdet av att synas tillsammans med den blå delfinen

Vi är inne i mars månad och planering och arbete sker på olika håll i organisationen. Det planeras bland annat inför SM-veckan, som går av stapeln i Borås till sommaren. Engagerade personer träffas och strukturerar upp tekniska specifikationer, kollar presumtiva boenden och framförallt – lägger grunden för att tävlande individer ska få de bästa tänkbara förutsättningarna att prestera för fullt -. Nyligen var representanter från Fridykningskommittén på plats i Borås för att träffa kommunens representanter, den lokala idrotten och SVT. Från centralt håll så ska avtal undertecknas och en samlad strategi från deltagande SF sättas i verket. Ja, aktiviteten bubblar på alla håll och kanter.

Ideell logik bygger på engagemang och att vi solidariskt hjälps åt. Till vår hjälp finns kansli och centrala funktioner inom Riksidrottsförbundet, SISU och olika avdelningar av länsidrotten. I grunden finns alltid det ideella drivet – viljan att genomföra något som fler kan få ta del av. Jag har flera gånger lyft det beundransvärda ideella ledarskapet inom idrotts- och folkrörelsen och vad detta betyder för människor oavsett socioekonomisk bakgrund, nationalitet eller kön. Kort och gott gemenskap, glädje och utveckling.

Svenska Sportdykarförbundet är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet, den svenska organiserade idrottsrörelsen.
Svenska Sportdykarförbundet är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet, den svenska organiserade idrottsrörelsen.

Sveriges idrottsrörelse är beroende av statens stöd. Tillsammans med ideellt engagemang är statens stöd till idrottsrörelsen ofta en förutsättning för att behålla den solidariska inriktningen och öka möjligheten till idrottsliga prestationer, utbildningsverksamhet och en fungerande administration. Många ideella organisationer finansieras genom i huvudsak medlemsavgifter och offentliga bidrag. Vissa idrottsgrenar appellerar till affärsvärlden. Vi ser det i exempelvis skidsporten, fotbollen och tennisen. Marknadsaktörer vill synas och nå räckvidd till nya kunder. Svenska Sportdykarförbundet bedriver träning, tävling och utbildning i några fantastiska idrotter, som även går att utöva som rekreation hela livet. Därför finns goda skäl att se Svenska Sportdykarförbundet som en god ambassadör och bärare för värden som fler organisationer vill associeras till.

En organisation i tiden måste ställa sig frågan vad den associeras med

Delar av det offentliga stödet innebär öronmärkning och diversifiering, vilket är fullkomligt logiskt med tanke på avsändaren, men utöver dessa källor till finansiering finns en mängd samhällsaktörer.

Den 9-10 maj håller Frivilligorganisationernas insamlingsråd ett insamlingsforum. En konferens om givande och insamling, där trender och aktuella frågor diskuteras. Kan exempelvis insamlingar tillsammans med andra intressenter för det nedläggningshotade badhuset resultera i en renovering. Kan en aktiv idrottsverksamhet i badhuset ge fler besökare.

En viktig uppgift är att visa olika samarbetspartner mervärdet i att synas tillsammans med en aktiv organisation, som värnar bildning, folkhälsa och aktiv idrott. Strategierna för att finna fler långsiktiga finansieringskällor startar ofta i uppkomsten av behoven. Bland individer som är medlemmar i en dykförening med medlemskap i Svenska Sportdykarförbundet, så finns behov. Vi reser mer än genomsnittet, vi färdas till dykplatser på såväl asfalt, vatten och i luftrummet. Vi går till optiker, tandläkare, apotek och dagligvaruhandeln – kort sagt, vi konsumerar.

Till sommaren kommer delar av förbundets tävlingsverksamhet få god räckvidd via SM-veckan. Hela året, alla veckans dagar pågår aktiviteter i SSDF-anslutna föreningar. Mervärdet av att synas tillsammans med den blå delfinen har många aktörer i både civilsamhället och marknaden stor nytta av.

image

Dykning – framtidens samhällsviktiga och miljömedvetna idrott

 

Vi går nu in i förbundets 59e verksamhetsår. Hela idrottsrörelsen behöver utvecklas, men samtidigt måste varje idrottsförbund värna sin egen särart och vårda sin historia. Tillbakablickar kan ofta ge kunskap om hur vår rörelse antagit utmaningar och brottats med olika frågor. Efter att som förbund bedrivit föreningsverksamhet, tävling och utbildning i 59 år, kan vi kosta på oss att tycka till om såväl dykning och svensk idrott.

Michael och Henrik från förbundsstyrelsen vid förbundets kansli vid Idrottens hus.
Michael och Henrik från förbundsstyrelsen vid förbundets kansli vid Idrottens hus.

Finns det då goda skäl för beslutsfattare och samhället att lyssna till den idéburna idrottsrörelsen? Ja, utan tvekan så är det nödvändigt. Svensk idrott har idag 3,2 miljoner medlemmar och drygt 650 000 ideella ledare i cirka 20 000 föreningar. Den viktigaste orsaken till engagemanget i föerening är att det ger så mycket tillbaks. När en dykinstruktör ger sig ut med adepterna i ur och skur eller under en kväll i simhallen nöter in livräddningsmoment, så är det ett direkt kvitto på ett samhällsvärde. Vår verksamhet är öppen för alla oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning. Vi bedriver i föreningarna en verksamhet som också omsluter personer med fysiska och psykiska variationer och speciella behov. Det ska vi bli bättre att berätta om.

Engagemang i en förening får inte bli en fråga om sociala och ekonomiska förutsättningar. Samhällets stöd är i detta avseende helt avgörande. SSDF:s aktiva roll i Riksidrottsförbundet visar vår ambitionsnivå – Vi ska vara med i det demokratiska idéarbetet från ax till limpa och stå upp för det vår rörelse arbetar för.

Samtidigt står SSDF och många idrotter i Sverige inför hot och utmaningar. Vi har sett en uppluckring av ideell föreningsverksamhet och privat näringsverksamhet. Risken att den historiskt tydliga gränsen mellan föreningar och företag suddas ut, är påtaglig. Här måste vi inom idrotten slå vakt om skillnaderna. Föreningslivet ska inte stå i konflikt med marknadens aktörer. I många avseenden är vi beroende av varandra. Men skillnaden finns och ska finnas.

Under de senaste åren har en rad myndigheter i sina beslut likställt ideella föreningar med företag. I vissa fall av fullt förklarliga skäl då verksamheten i vissa fall tenderar att formas som koncerner med dotterbolag e t c. Terminologin som används kan i vissa fall upplevas som en del av marknaden. Föreningslivets särart måste tydligt beskrivas i konkurrenslagen, vilket i lika stort avseende handlar om att tillvarata fria företagares villkor och förmåga att kunna bedriva verksamhet. Det ska aldrig råda något tvivel om associationsformen i mötet med medlemmar eller kunder. Den ideella sektorn vilar på medlemmars engagemang, vilket också varit grunden till att allmännyttiga ideella föreningar och idrottsföreningar har haft en gynnad särställning avseende skatter och avgifter.

Det måste exempelvis bli enklare att vara aktiv som kassör i en förening exempelvis. Här finns idag tekniska applikationer som gör det ekonomiska arbetet enklare och faktiskt roligare.

Jubileumsåret 2018 (SSDF:s 60-års dag) faller samman med valåret 2018. Men dessförinnan har vi både förbundsmöten och dykmässor att se fram mot.

Ni missar väl inte kommande dykmässa, som äger rum den 18-19 mars vid Nacka Strands Mässan. Även i år blir det fullt av aktiviteter för alla åldrar. Den populära och mycket eftertraktade barnhörnan kommer vara tillgänglig i år igen. Barn och ungdomsaktiviteter är ett givet inslag hos varje dykförening som vill växa. Årets upplaga av DykMässan erbjuder många fler föreläsningar med nya aktörer, från när och fjärran.

2017 års dykmässa kommer vara en plats för möten - för människor i alla åldrar.
2017 års dykmässa kommer vara en plats för möten – för människor i alla åldrar.

 

Bland annat kommer CMAS-president, Anna Arzhanova, gästa Dykmässan. CMAS arbete för den maritima miljön är mycket viktigt och kommer belysas under mässan. Våra nordiska systerförbund kommer även finnas på plats, och så flera av Sveriges dykföreningar.

Läs mer om Dykmässan här

Sportdykning är beroende av såväl simhallar som friska vatten

Sveriges storstäder växer och bostadsbyggandet påminner om 1970-talets stora byggprogram.
Det byggs dessvärre inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet.

Det är inte heller självklart att idrottsrörelsen bjuds in till dialog kultur- och fritidsförvaltningarna, när frågor om idrottsanläggningar (hör inkluderar vi simhallar) planeras. Hela 40 svenska kommuner saknar dessutom en simhall som är öppen för allmänheten, visar en genomgång som SVT Nyheter nyligen gjort. Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) har vid upprepade tillfällen belyst vikten av att kommunerna erbjuder simhallar till invånarna och nyligen belyste Svenska Livräddningssällskapet (SLS) behovet då man ser sjunkande siffror i simkunnighet. SSDF:s verksamhet är ofta helt beroende av ändamålsenliga anläggningar till en rimlig kostnad. De sista decennierna har många bad- och simanläggningar ändrat driftform och antalet anläggningarna som förlagts ut på extern entreprenad har ökat. Antalet badgäster har på vissa håll ökat kraftigt och vattentemperaturen har höjts, vilket skapat ökade kostnader. Detta påverkar SSDF:s föreningsverksamhet. I vissa fall med stängda anläggningar och försämrad tillgång till träningstider.

image
I Plan- och bygglagen står det i 2 kap. § 7: ”Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av a det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse…”.

 

Dykaren som miljöambassadör 

Även sjöar, hav och andra vattenkällor är arenor där SSDF:s föreningar verkar. Här är vi lika mycket miljöambassadörer som utövare av dessa fantastiska utrymmen av liv och rörelse. SSDF följer resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska vattenområden. Är det några som tidigt kan se förändringar i vattenmiljön och det maritima landskapet, så är det Sveriges dykare. Lite förenklat kan man säga att vi också bedriver en form av direkt miljöövervakning som ökar kunskapen om miljötillståndet i våra vatten. Sverige är ett land omflutet av vatten och med mängder av vattendrag, vilket tillsammans med en stark allemansrätt ger utrymme för många att upptäcka det som finns under vattenytan. SSDF kan även här bidra till värdefull information och synpunkter vid den kommunala samhällsplaneringen för att slå vakt om den maritima miljön.

Den samlade idrottsrörelsen anser att Idrotten ska vara en naturlig del i byggandet av den hållbara staden/samhället. Idrottsanläggningar- och miljöer behöver bli ett givet inslag i samhällsplaneringen för att alla ska ha möjlighet a idrotta och träna. Det är också vik gt a idrottsföreningar får tillgång till alla typer av anläggningar till en rimlig kostnad oavsett vem som äger eller ansvarar för driften av anläggningen.

Det finns kommuner som satsar på bad- och simhallar samt slår vakt om den maritima miljön. SSDF vill vara ett stöd för att fler kommuner ska se sammhållsvärdet av en levande idrott året runt. Debatten som är kopplad till Sveriges badhus innehåller även frågan om separata badtider för kvinnor och män, den fysiska säkerheten och behov av renoveringar.

Svenska Sportdykarförbundet kommer i oförminskad styrka fortsätta att slå vakt om Sveriges bad- och simhallar och berätta om de samhällsekonomiska vinster ett aktivt idrottande i vatten innebär. På sikt är det helt enkelt för dyrt att inte ha bad- och simhallar, då dessa skapar gemenskap och hälsa. Vi kommer även stärka vårt arbete för en hållbar maritim miljö.

image

SSDF:s medlemsförsäkring

 

SSDF har förhandlat fram ett nytt försäkringsbrev/avtal för 2017. Vår premie är densamma som förra året. En nyheten för i år är att det är ett ny version av idrottsvillkoret som nu heter I16. Där har vi nu för första gången fått in ett tillägg för ”tryckskillnadsskada” och ”merkostnader för hemresa” istället för att ha ett löst blad med extravillkor. Ni hittar tillägget på sidan 18 i försäkringsvillkoret.

Det nya villkoret samt den nya försäkringsinformationen hittar ni här:
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/sportdykning

Du som är aktiv inom Svenska Sportdykarförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen ger dig ett bra grundskydd.

 

image