Besparingar på assistansersättningen drabbar även människor i idrottande

Nyligen kunde SVT berätta att regeringens utredare i ”Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” planerar att föreslå att barn under 12 år och personer över 80 år, bör förlora rätten till personlig assistans. Flera starka politiska reaktioner kom välgörande direkt efter nyheten.

Under de senaste åren har kostnaderna för personlig assistans ökat. Utredaren har i uppdrag att föreslå något mer kostnadseffektivt model. Utredningen ska vara klar under oktober månad i år.

För oss inom Svenska Sportdykarförbundet, så är dylika förlag helt bakvända. Förslagen riskerar att slå hårt mot en grupp av utövare som inom våra undervattensidrotter- och aktiviteter. Vi ska inte återgå till en lagstiftning som isolerar människor från meningsfull sysselsättning, säger Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet.

image

Många landsting och kommuner står inför tuffa sparbeting de kommande åren. Detta i sig drabbar idrottsrörelsen, men gör även idrottsrörelsen som samhällsaktör ännu viktigare. När våra föreningar inbjuder till jämlik idrottsverksamhet och en rad viktiga utbildningar, så gör det skillnad i människors liv. Personer med funktionsvariationer är som regel ingen högljudd grupp. Därför är det viktigt att fler tar ställning för en assistansersättning som omsluter fler – inte färre.

Det är så uppenbart att utredningen har som syfte att komma med förslag på hur man ska minska på kostnaderna i samband ned den viktiga assistansen. Det finns goda skäl att hushålla med samhällsekonomin och sträva efter en ekonomi i balans, men det får inte drabba personer i störst behov av stödet. Personer med funktionsvariationer behöver samhällets hjälp för att kunna leva ett liv som vilken medborgare som helst och med dylika förslag som nu är i svang, skapas osäkerhet för framtiden. Ur ett barnrättsperspektiv ska även varje flicka och pojkes möjlighet till meningsfull sysselsättning främjas, inte begränsas eller helt avskärmas.

Utredaren, Gunilla Malmborg skriver förvisso i en kommentar, att utkastet enkom är ett förslag och att hon inte tänker lämna förslag som försämrar för barn och familjer.

Det är viktigt att direktiven är tydliga med att lagstiftningen kring assistansstödet ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, vilket även inkluderar det där meningsfulla besöket på fridykarträningen i badhuset på onsdagar. Eller att en person med asstinsbehov kan genomföra den där dykutbildningen som en klubb eller ett center erbjuder anpassat för personer med olika funktionshinder.

image

Svenska Sportdykarförbundet värnar den viktiga assistansersättningen, som möjliggör idrottande i hela livet.

Idrottspolitik som gör skillnad

Svenska Sportdykarförbundet är en del av Sveriges största folkrörelse, med en bred verksamhet i hela landet. Otaliga människor kan vittna om den utveckling och stöd som engagemanget i en dykförening inneburit för dem. Svenska idrottsföreningar fostrar även många barn och ungdomar i de värderingar som håller samman svensk idrott och cirka 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening.

image

Titt som tätt träffas ledningarna från olika specialidrottsförbund för diskussioner, vi utbyter erfarenheter och bollar idéer med varandra. Dessa dialoger är viktiga.

Anders Larsson, förbundsordförande Svenska ishockeyförbundet och Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet vid ett av många möten vid RF.
Anders Larsson, förbundsordförande Svenska ishockeyförbundet och Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet vid ett av många möten vid RF.

Studier visar att idrotten efter familjen och skolan är den viktigaste miljön för många barn och ungdomar under uppväxtåren. Vi har tagit och vill ta ett stort ansvar för att skapa starka individer och ett varmt och inkluderande samhälle. Vi vill bidra till att minska hälsoklyftorna genom att fler rör sig mer tillsammans.

Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i bättre folkhälsa och ett mer sammanhållet och inkluderande samhälle.
Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i bättre folkhälsa och ett mer sammanhållet och inkluderande samhälle.

Idrottsrörelsens ryggrad är de 650 000 ledarna varav den stora majoriteten är ideella. Om de skulle avlönas för den tid de lägger ner med en fritidsledarlön skulle det kosta samhället 30 miljarder kronor. Detta är långt ifrån vad stat, landsting/region och kommun stöttar idrottsrörelsen med.

Ett stabilt och långsiktigt basstöd till idrottsrörelsen gör att vi kan behålla den omfattande föreningsverksamhet som bedrivs i alla landets kommuner där vi möter 145 000 barn och ungdomar varje dag året om. Den vardagliga verksamheten där våra barn, ungdomar och vuxna får glädje och gemenskap formar varje idrottsförening bäst själv. Därför är det viktigt att statens, kommunernas och landstingens/regionernas stöd öronmärks och kravställs i så liten utsträckning som möjligt.

Vi kan inte blunda för att ökade klyftor i samhället påverkar förutsättningarna att idrotta. Svensk idrott arbetar för att flickor och pojkar ska få samma möjlighet att erfara den gemenskap som idrottande i förening innebär.

Läs mer om Barnens spelregler här

 

 

Hudiksvalls Sportdykarklubb får utdelning

Under flera år har fridykningen vid Hudiksvalls Sportdykarklubb legat nere på grund av ledarbrist.

Klubben har sedan ett år arbetat målmedvetet med att tid starta upp fridykningen igen.
Den 28 januari 2018 var det dags för premiären.
Nu har klubben 16 stycken personer i åldrarna 10 – 13 år som kommer på nybörjarträning i fridykning.

image image

Från Svenska Sportdykarförbundet vill vi tacka klubben och dess ordförande Andreas Sundberg för ett fint genomfört arbete.

image

 

Uppdrag hela landet – uppdrag för friska hav, sjöar och vattendrag

Dykning och havsmiljö hänger samman

Henrik Johansson, förbundsordförande SSDF i samtal med Johan Bruun, ordförande vid Dykarklubben Kalmarsund. Klubben har två inriktningar – dels dykning och utbildning av dykare, dels undervattensrugby. Vissa är bara aktiva inom en av grenarna, medan andra är aktiva inom båda. Klubben har varit aktiva i hela 60 år.
Henrik Johansson, förbundsordförande SSDF i samtal med Johan Bruun, ordförande vid Dykarklubben Kalmarsund. Klubben har två inriktningar – dels dykning och utbildning av dykare, dels undervattensrugby. Vissa är bara aktiva inom en av grenarna, medan andra är aktiva inom båda. Klubben har varit aktiva i hela 60 år.

Miljöfrågorna kommer prägla 2018. Förändringarna i Östersjön och Kalmarsund är för många dykare uppenbara. Vissa dykplatser påvisar förändringar i havet och detta ska vi berätta om.
Här kan ni läsa om dykplatser som Dykarklubben Kalmarsund besöker.

Vetlanda januari 2018

Den 17 januari träffade Svenska Sportdykarförbundets ordförande Henrik Johansson – Niclas Sundsborn, som är utbildningsansvarig i Hvetlanda sportdykarklubb som bildades 1975.

image

 

Niclas Sundsborn börjad dyka redan på 80-talet och har särskilt intresserat sig för utbildning. Som tack för ett oförtrutet arbete för att få fler att utbilda sig och uprätthållande med en bra relation med badhuset i Vetlanda, överlämnar förbundsordförande Henrik Johansson ekologiska blomster och choklad till föreningen.

image

På den 70-talet var det glest med dykutbildare så den då nystartade klubben tog saken i egna händer och fick uppbackning av instruktörer från Växjö dykarklubb för att genomföra en kurs som studiecirkel med gott resultat. Klubben fick sina första dykare med Nordiskt sportdykarbevis.

Klubben hade under sitt första år en klubblokal på Vitalagatan 15. Redan 1976 fick klubben tag i en lokal i badhuset där badmästaren tidigare haft sin tjänstebostad. 1978-79 var det dags för flytt ner till källare på badhuset där en självtvätt varit.

Niclas Sundsborn, utbildningsansvarig i Hvetlanda sportdykarklub
Niclas Sundsborn, utbildningsansvarig i Hvetlanda sportdykarklub

Här kan du läsa mer om Hvetlanda sportdykarklubb

Här kan du läsa mer om Hvetlanda sportdykarklubb

image

Skatteverkets beslut om friskvårdsbidrag 

Svenska Sportdykarförbundet välkomnade tidigare Skatteverkets beslut att godkänna fridykning som skattefri friskvård. Skatteverkets lista kommer nu bland annat uppdateras med sportdykning. Här kan du läsa om möjlhjeten att till viss del använda friskvårdsbidrag till dykning.

Läs mer om reglerna kring friskvårdsbidrag

 

Värnamo simhall – föreningsbesök hos Amfibia

 I Värnamo kommun finns det en simhall med tre inomhusbassänger, där den lokala dykklubben Amfibia regelbundet bedriver aktiviteter.

Idag överlämnade Svenska Sportdykarförbundets ordförande över en bukett blommor och choklad till simhalsschefen Per Hansen vid Värnamo simhall, som en uppskattning för det goda samarbete som finns mellan simhallen och SSDF-medlemmen Amfibia, som är en anrik klubb med medlemmar skiftande åldrar. Klubben bildades redan 1961.

Föreningsarbete som gör skillnad.
Föreningsarbete som gör skillnad.

Även Amfibias ungdomsansvarige, Roger Andersson, fick mottaga blomster och choklad för sitt oförtrutna arbete för att öka aktivitetesgraden i simhallen.

image

Den 3 februari håller Amfibia årsmöte och förbundet kommer finnas representerade på plats i Värnamo denna dag.

Jul och nyårshälsningar från platsen för dykare och nejonögon

2017 lider sakteliga mot sitt slut. Säkerligen har många börjat snickra på nyårslöften. Några ser säkerligen fram mot nya utmaningar och äventyr under 2018. Men många är också oroliga för ekonomin, hälsan och samhällsutvecklingen. Kanske någon nyligen fått ett sjukdomsbesked eller fått information om att en nära vän befinner sig i svårigheter. Elever som har julledigt kanske ser fram mot att åter fatta pennan och pappret efter helgerna, eller så bävar flera barn och ungdomar för att allehanda oskick till elakheter i skolan ska ta ny fart. För barn och ungdomar som far illa i skolmiljön eller i hemmet är idrottsverksamheten ibland en ventil fylld av frihet. Ibland glömmer vi hur viktig föreningsverksamheten är för enskilda individer. Så här i juletid så kan det vara värt att ägna denna sociala del av föreningslivet en tanke.

Den oro som många människor bär på måste vi ta på allvar. Som idrottsförbund med snart 60 år inom svensk idrott är vi i grunden optimister likväl som realister. Kombinationen av optimism och realism är fullt möjliga att kombinera. Likväl som vi är ett förbund som pushar våra atleter att ta medaljer så är vi också en organisation som ställer krav på gott uppförande och att vi i våra verksamheter lever upp till idrottens värdegrund.

Den senaste tidens händelser med gruppvåltäkter och otaliga skjutningar är lika skrämmande som oacceptabel. Säkerheten vid svenska badhus har diskuterats under det gångna året och frågan om övervakning och badbevakning är högaktuell. Från att argumenterat för återinförande av badvakter för att stärka sjukvårdsberedskapen diskuteras idag ordningsvakter på badhus. Som idrottsförbund kommer vi under valåret ställas inför flera frågor som rör idrotten i olika säkerhetsaspekter.

RF/SISU har som ett led i säkerhetsarbetet tillsatt och utbildat barn- och ungdomsansvariga i varje distrikt och även startat ett samarbete med BRIS, dit såväl barn som vuxna kan vända sig för att få råd och stöd. En särskild stödlinje för barn- och ungdomsledare inrättades under november. Det förebyggande arbetet i varje specialidrottsförbund har hög prioritet.

Arbetet mot trakasserier och övergrepp har tilltagit genom Metoo-debatten som nu har pågått ett antal månader. Idrottens eget upprop #timeout publicerades i november. Svensk idrott välkomnar med detta att frågorna kommer upp till ytan och att vi nu pratar mer om det oskick som förekommer och förekommit på många platser i samhället. Att trakasserier och övergrepp sker handlar i grunden om avsaknad av konsekvenser. De oacceptabla upplevelser som många kvinnor vittnar om visar att idrottens jämställdhetsarbete har gått på tok för långsamt. Särskilt utsatta är kvinnor i så kallade särskilt utsatta områden, där friheten att idrotta är långt från självklar för alla.

RF har därför utökat resurserna på det centrala kansliet för att kunna stödja och utbilda SF och distrikt efter RF-stämmans beslut om att intensifiera jämställhetsarbetet.

De fyra större utredningar som RF-stämman beslutade startades omedelbart efter Riksidrottsmötet i Karlstad. Uppdraget att åstadkomma ett samordnat elitidrottsstöd från RF, SOK och Parasport hade den snävaste tidplanen. Målet var att ha ett inriktningsbeslut efter årsskiftet och redan i november beslutade Riksidrottsstyrelsen om grundläggande principer och en plan för implementering av ett samordnat elitidrottsstöd. SOK:s och Parasports styrelse har tagit likalydande beslut i december och arbetet går nu in i en mer operativ fas.

Utredningarna om stödformer och medlemskap i RF och SISU har påbörjats under hösten och kommer att lämna sina förslag till Riksidrottsstyrelsen i oktober 2018. I detta arbete finns SSDF representerade genom Kristian Peders.

Framtagandet av en etisk kod för idrottsrörelsen planerar att vara färdig med ett förslag i augusti 2018. I denna grupp finns förbundets ordförande Henrik Johansson. Dessa utredningar kommer sedan vara huvudnumret på Riksidrottsforum i Ronneby i november där SF och distrikt har möjlighet att diskutera frågorna inför att remisser skickas i december.

Krav kan vara omtanke

Vi som givits möjligheten att vara föräldrar vet instinktivt att kärlek inte är detsamma som brist på regler, förväntan eller att behöva tillrättavisa. Vi misshandlar det idrottsliga budskapet om vi tror att vi som idrottsförbund eller utbildningsorganisation inte ska stå för något eller vända kappan efter vinden så fort det blåser karga vindar. Vi ska stötta varandra och visa den nära solidaritet som förenar en välfungerande familj. Jag säger det igen: kom ihåg att ni är det enda idrottspolitiska program som många människor någonsin kommer i kontakt med när vi möter människor som är nyfikna på svensk organiserad dykning. Mötet med er kommer vara ett viktigt ögonblick för många människor som står i valet och kvalet om att förverkliga den där tanken om att lära sig att dyka eller börja med någon av våra undervattensidrotter.

Med vatten över huvudet sedan 1958

2018 firar Svenska Sportdykarförbundet 60 år och vi har en viktig roll att fylla även i framtiden. Vi håller samman organiserad dykning och erbjuder idrott i trygga miljöer. Vi är den del av den samlade idrottsrörelsen, som har en tyngd i det demokratiska grundelementet. Jag vågar påstå att idrottsrörelsen fyller viktiga uppgifter för hela civilsamhället. Jag har träffat många människor som berättar om hur idrotten inneburit en vändning från det destruktiva. Sådant värmer. En idrott som är öppen för alla har också möjliggjort idrottsutövande för människor som kommer från familjer som kämpar med att få ihop ekonomin. I somras skrev vi om hur ideella krafter besökte badplatser för att låna ut bland annat snorkelutrustning. Vad som kännetecknar denna typ av utåtriktad verksamhet är uppfyllande av målet att synas och att finnas där människor finns. Vissa av de platser som vi besökt är inte bortskämda med aktiviteter.

Svenska Sportdykarförbundet står sedan sex decennier som garant och plattform för både mästerskapstävlingar och förverkligande av de strategier som vi enats om inom den samlade idrottsrörelsen. Föreningar anslutna till Svenska Sportdykarförbundet bildar tillsammans förbundet. Vi finns där dykare och nejonögon finns!

Med dessa rader tillönskar jag er alla på styrelsens vägnar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Dykår,

Henrik Johansson – 19 december 2017
Förbundsordförande

Begränsningar eller möjligheter

Inte sällan får vi frågan om sportdykningens olika idrottsgrenar är möjlig att utföra för personer med olika former av funktionsvariationer. I de allra flesta fall är idrotts- rekreationsutövande under vattenytan fullt möjlig att utöva av alla som vill det.

Inom svensk organiserad dykning samlas nästan 200 föreningar för att inbjuda människor till verksamhet utspridd i hela landet. Många av föreningarna bedriver sedan flera år även en skolnära verksamhet som ger barn och ungdomar möjlighet att både få vattenvana och delta i idrottsutövande. Flera av förbundets föreningar har stor erfarenhet att arbete med personer med funktionsvariationer. Detta arbete har tillkommit då det finns efterfrågan och behov, och för att det också ingår i idrottens kärnvärde att inkludera fler människor i svensk idrott.

De politiker som sparar på verksamheter som gör att människor mår bra och kommer i rörelse kan vara säkra på att notan dyker upp senare. Det är lovvärt att antalet idrottstimmar höjs i läroplanen och att många skolor också ser fördelarna med samarbeten med föreningar som utövar undervattenssporter. Dessa viktiga inslag under skoltiden är viktiga att slå vakt om då vi tror att varje satsad krona på en idrott för alla är välinvesterade.

Om du har eller har en  person i din närhet med en funktionsvariation, som är nyfiken på att prova på att dyka med dykutrustning eller snorkla så finns den möjligheten hos flera av våra föreningar

Tillsammans med den samlade idrottsrörelsen visar vi beslutsfattande församlingar goda exempel som gör skillnad. Det som i det teoretiska skolarbetet kan upplevas som en begränsning (rastlöshet eller koncentrationssvårigheter) kan under vattenytan visa ge dynamiska möjligheter som underlättar övrigt lärande. En fysisk funktionsnedsättning behöver inte vara ett hinder för att utöva idrott i vatten. 

Vi samtalar med alla och inbjuder till träning, tävling och utbildning. Vår värdegrund ska ingen ta miste på – inom SSDF har exkludering inget att hämta.

image

 

Nationellt instruktörsprogram – Fridykning pool

Denna helg (21-22/10 -17) pågår en första del av det nationella instruktörsprogrammet. På plats i Örebro finns en mängd medlemmar från olika sportdykarföreningar i Sverige. Kursen omfattar teori, landövningar och pedagogiska (upplevelsebaserade) poolmoment. För varje utbildningsblock ingår en instruktörsmanual.

Ansvariga kursledare är Ulf Dextegen och Mads Becker-Joergensen
Ansvariga kursledare Mads Becker-Joergensen och är Ulf Dextegen.

Här kan ni se ett filmmoment från SSDF BAS 1

Svenska Sportdykarförbundet har ett stort utbud av fridykarutbildningar som passar nybörjaren såväl som den erfarne fridykaren. Fridykare inom SSDF kan ta diplom och certifika genom många av våra föreningar. SM arrangeras två gånger per år i samarbete med någon av förbundets föreningar. På våren arrangeras SM i pool, med dom tre disciplinerna; Statisk Apnea (andhållning på tid), Dynamisk Apnea (distanssimning på ett andetag med fenor), samt Dynamisk Apnea utan fenor. I slutet av sommaren arrangeras SM i djup, med dom tre disciplinerna; Konstant vikt (djupdykning med fenor på ett andetag), Konstant vikt utan fenor samt Fri Immerssion (dra sig ner på en lodrät lina på ett andetag.

Ulf Dextegen i undervisning.
Ulf Dextegen i undervisning.

Michael Carlquist, ledamot i SSDF:s förbundsstyrelsen deltar i utbildningen.

Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet, talade i samband med en lunch vid Gustavsviksbadet på temat att gå in i det 60:e verksamhetsåret med ett tydligt engagemang för vår miljö. Friska vatten och tillgängliga arenor för träning och tävling måste vi alla slå vakt om. Appellen ”Tänk inte för grunt” och ”Värna djupet” är alltjämt högaktuella. Sverige representerar i det absoluta toppskicket internationellt och kan med stolthet visa upp flera medaljörer från NM, EM och VM.

Svenska Sportdykarförbundet vill rikta ett särskilt tack till Ulf och Mads från Stockholm Apnea, samt Håkan och Mattias från Örebro Sportdykarklubb – ert engagemang gör skillnad! 

image

Juniorläger i Kartineholm

Under helgen har ett riktigt bra juniorläger ägt rum i Katrineholm, med 30 taggade ungdomar! 

Idrotten är en viktig del av livet för många ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Inom Svenska Sportdykarförbundet har ungdomsidrotten en framskjuten position som ligger i linje med våra satsningar inom bland annat Idrottslyftet.

image

Det ger den samlade idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och därför arbetar Svenska Sportdykarförbundet med särskilda utbildningar och riktlinjer avseende ledartillväxten. Det handlar bland annat om tydlighet och uppföljning.

Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån ungdomarnas eget uttalade intresse och deras behov, där lusten att röra sig sätts i första rummet. En verksamhet som innehåller allsidig träning och som uppmuntrar deltagande i flera idrotter. Därför är Svenska Sportdykarförbundet en del av Framåtfonden, Svenska Spels särskilda satsning för att underlätta att fler människor kommer i rörelse.

Målmedveten träning och tävling är en naturlig del av idrotten. Resultatet spelar mindre roll, men alla ska få vara med och känna sig välkomna på lika villkor. Med tiden sker inte sällan en differentiering mellan olika idrottsliga ambitionsnivåer, vilket är en naturlig del av utvecklingen inom respektive idrott.

Inom Svenska Sportdykarförbundet  finns plats för alla som ställer upp på idrottsrörelsens värderingar

Tack för ett väl genomfört Juniorläger i undervattensrugby denna helg! 

image