Nordisk samverkan

 

Idag har jag haft ett möte med min danska ordförandekompis, Jesper Risløv. Förbundet har även bjudit in de nordiska ländernas presidenter till Dykmässan som går av stapeln i mars 2017. För Svenska Sportdykarförbundet är det viktigt att samverka med våra nordiska dykkamrater. Det finns flera samordningsvinster att göra och vi kan enas kring en rad frågor.

Jesper och jag har utbyt erfarenheter och resonerat kring våra gemensamma mål. Flera föreningar i de nordiska länderna samverkar redan över landsgränserna, så en utveckling mot en tätare central dialog är viktig för oss.

Ikväll gästar jag Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen och deras styrelsemöte. Ni kan läsa mer om Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen här:

HSDK DELFINEN

SSDF:s ordförande, Henrik, möter Danmarks dykarförbunds ordförande, Jesper.
SSDF:s ordförande, Henrik, möter Danmarks dykarförbunds ordförande, Jesper.

Idrotten gör Sverige starkare

Rubriken kan förefalla en smula kaxig, men den är inte mindre sann för det. Idrotten kan med sitt universella språk spela en viktig roll för att öka förståelsen människor och grupper emellan. Vi får kvitto på idrottens sammanförande effekt regelbundet. Vid internationella tävlingar blir det påtagligt, och vi ska bli bättre på att lyfta upp denna styrka som följer med vår verksamhet. Oavsett om du satsar på medaljer eller finner stort värde i rekreation- och motionsdykning, finns alltid intresset för våra verksamheter i grunden. För idrotten är det centralt att den demokratiska principen om allas rätt att vara med och vara delaktiga är vägledande. Att delta i drott bygger på intresse och lust – och de som delar detta intresse ska ha möjligheter att delta och utveckla idrotten.

Riksidrottsforum (RIF) står för dörren

RIF i Falun handlar om framtidens idrottsrörelse. Hur stakar vi ut vägen mot svensk idrotts gemensamma mål 2025 är den centrala frågan. Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) är som medlem i Riksidrottsförbundet, en viktig spelare i detta arbete, att staka ut en väg för svensk idrott. Vi utövar grenar och verksamheter som bidrar till god vattenvana och värdefulla kunskaper, vilket är viktigt att betona när vi träffar beslutsfattare i framförallt kommunerna.

Den samlade idrottsrörelsen är i början av resan mot de mål som beslutades på Riksidrottsmötet 2015, där livslång idrott i förening är bärande för att både bredd- och elitidrotten ska vara framgångsrik. Många förbund ser nu i likhet med SSDF över sin verksamhet för att stå starka i framtiden. Hur drar vi nytta av varandra och blir starkare tillsammans? Hur kan aktörer som verkar i vatten samverka för att skapa opinion om de positiva samhällseffekter som vi de facto bidrar med? Vad gör förbund och föreningar bäst på egen hand och vilka gemensamma beslut behöver tas för att idrotten ska vara en rörelse för alla – hela livet 2025? – det är några viktiga frågor vi tar med oss till RIF.

På RIF i Falun diskuterar och resonerar vi om vägval i den strategiska plan som ska läggas fram till Riksidrottsmötet i maj 2017, vilket är RF:s högsta beslutande församling (SSDF har 3 mandat).

RIF äger rum i Falun den 11-13 november.

Tävling i förbundet

Ingen har undgått att SSDF:s damlag i fridykning kämpat tappert i Medelhavet (även pool) under förra veckan. I november bär det av till juniormästerskapet i undervattensrugby, där deltagandegraden är riktigt god.

Under vår kommittéträff i början på oktober, så kommer en av punkterna vara att arbeta fram ett kalendarium, där vi tar ett samlat grepp om alla förbundets verksamheter. Vi hoppas att en sådan satsning ska resultera i flera positiva effekter. Dels kan vi med god framförhållning och avgränsning, planera aktiviteter i god tid. Dels kan tävlande och deltagare i god tid planera deltagande i verksamheten. Det tror vi kommer underlätta i all planering. Vi genomför detta arbete i stort som smått och har som målsättning att ha detta klart innan årsskiftet.

SSDF överlämnar vår vimpel till värdnationen i LAG-VM fridykning, som ägde rum i Grekland.
SSDF överlämnar vår vimpel till värdnationen i LAG-VM fridykning, som ägde rum i Grekland.

Idrotten gör Sverige starkare som tävlingsnation

Idrotten gör Sverige starkare då fler får vara med och idrotta

Idrotten gör Sverige starkare då den bidrar till god folkhälsa

Idrotten gör Sverige starkare då den vilar på demokratisk grund

Gräsroten och specialisten

Varje år delar Gräsroten som är en del av Svenska Spel ut 50 miljoner kronor till drygt 7 000 svenska idrottsföreningar – för att främja ungdomsidrotten.

Det är en viktigt stöd som oavkortat går till idrottande ungdom. I år fokuserar Gräsroten särskilt på mångfaldsarbetet i föreningarna. Inom Svenska Sportdykarförbundet bedrivs en mosaik av mångfaldsarbete inom föreningarna. Vi ska bli ännu bättre på att berätta om detta viktiga arbete. För varje krona som kommuner och landsting sparar in på barn- och ungdomsarbetet så kommer slutnotan vara så mycket högre. Detsamma gäller idrotten för vuxna och de äldre, där den hälsofrämjande effekten är svår att överskåda i kronor och ören. Kommunerna står, med såväl kapital­ och driftsbidrag till idrottsanläg­gningar som sitt direkta föreningsstöd, för det överlägset största stödet. Nyligen mötte vi Svenska Spel för att diskutera hur föreningslivet kan utvecklas genom projekt som Grösroten.

Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Svenska Sportdykarförbundet ska som medlem i RF, CMAS och SOK arbeta aktivt för att öka möjligheterna för människor att ägna sig åt idrott i hela livet. Vi gör det redan idag och det finns många goda exempel ute bland föreningarna.

Det offent­liga stöd som idrottsrörelsen tar del av ska ses som ett kvitto på den samhällsnytta föreningarna utför.

FRIKS – en påminnelse

Jag vill ånyo passa på att påminna om kommande Fridykarriksdag (FRIKS) där några av Sveriges största fridykarklubbar kommer och berättar om sina framgångsrecept för lustfylld fridykning. VM-medaljören Ulf Dextegen och Mads Becker Jørgensen från Stockholm Apnea tar oss med på en snabbkurs i hur vi blir bra coach/tränare. Det blir även vattenpass på Valhallabadet med nyttiga övningar och träningstips. Kristian Peders från Götaverkets SDK visar manualen för hur föreningar kan arrangera ett fridykarläger på Malta. Missa inte den 12-13 november!

Här kan ni läsa mer om FRIKS:

http://www.ssdf.se/globalassets/svenska-sportdykarforbundet-fridykning/bilder/friks2016/friks2016.pdf

http://www.ssdf.se/globalassets/svenska-sportdykarforbundet-fridykning/bilder/friks2016/friks2016.pdf

 

Det specialiserade som en gång startade med ett första dopp

Häromdagen utbildades en grupp vattendykare (räddningsdykare) i grottdykning. För räddningstjänsten innebär detta en livsviktig kunskap. När olika utbildningar sker bland olika yrkesgrupper kan det också innebära ett möte med Svenska Sportdykarförbundet. Detsamma gäller alla de badvakter som fått värdefull träning via någon engagerad förening. Eller läkare som engagerar sig i dykmedicinens intressanta område. Den ideella verksamheten fungerar också som fortbildning och har sammanfört många människor i en värdefull gemenskap.

När vi möter andra organisationer som tycker om vatten, kan vi ganska snabbt dra fördelar av varandras kunskaper och hitta vettiga vägar till samarbeten. Vi välkomnar samarbeten och vill att dessa ska öka. Så bygger vi en stark gemenskap och får ökad slagkraft i debatten om den marina miljön och vikten av att ha vettiga arenor där vi kan utöva vår verksamhet. Under oktober sker flera möten med andra organisationer i syfte att inleda samarbeten.

Detta gör oss till en god samhällsmedborgare som också delar med oss av kunskap för att det ska komma tredje man till nytta. Den kraft som våra ideella ledare mobiliserar är en ovärderlig tillgång i samhället. Det är bland dem och föreningarnas medlemmar som tillväxt sker.

Den viktiga idrottsadministrationen

Sedan en tid har kansli, kommittéer och förbundsstyrelsen arbetat med att rapportera föregående års verksamhet i siffror. Vi har även färdigställt olika äskanden och sammanställt statistik. Arbetet är lika tidskrävande som viktigt, och är ett kvitto på att våra verksamheter levererar resultat i form av utförda aktiviteter.

I alla förbundets ansökningar ska vi relatera till någon eller flera av idrottsrörelsens fem övergripande mål för 2025, inom de fyra strategiska områdena: .

1. Livslångt idrottande – Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening hela livet.

Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

2. Idrottens värdegrund är vår styrka – Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

3. Idrott i förening – Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter för att idrotta i förening.

4. Idrotten gör Sverige starkare – Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Idrotten Vill - det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.
Idrotten Vill – det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.

Som en klok person sa: 

Man ska känna till sina siffror, men dessa inkluderar också innehållet bakom kronor och ören. Där bakom finns människor som frivilligt valt att organisera sig ideellt för att flera ska få erfara glädjen i att vara en del i en förening

Till helgen börjar lag-VM i fridykning och vi åter sänder ut våra hejarrop.

Grodmännen – en viktig operativ komponent i Sveriges beredskap

Dykerikompetens har funnits i många nationers mariner sedan lång tid. I SSDF:s historia finns en hel rad av kopplingar till försvarsmaktens dykeriverksamhet, vilket givit oss ett värdefullt historiskt material, som på olika sätt kommer till nytta i olika sammanhang.

Begreppet grodman påstås härröra från den militära lätta frisimmande dykaren som i sitt uppträdande påminner om en amfibie.

Den första riktiga återandningsapparaten (eng. rebreather) för undervattensbruk, det vill säga där utandningsgasen renades från koldioxid med hjälp av ett kemiskt filter, bestående av natrium- eller kaliumnitrat, utvecklades redan 1905. Därefter sattes även dyktabellerna för undvikande av tryckfallssjuka i användning av den brittiska flottan, som 1908 släppte informationen till allmänheten. Sannolikt med påverkan av SSDF:s brittiska motsvarighet. Tyskland bidrog 1911 med Drägers syrgasrepreather och sex år senare utvecklades den första nitroxversionen med ett maxdjup till 40 meter.

Bärgning & Dykeri
Bärgning & Dykeri

Fransmännen Emile Gagnan och Jacques Cousteau (f.ö. CMAS första president) uppfann 1942 en av de första moderna och behovsstyrda andningsregulatorn för dykning med komprimerad luft samt en förbättrad dykardräkt. 1943 utvecklade Gagnan och Cousteau en luftfdykapparat för lätta dykare, vilken benämndes som Aqualung, även kallad Scuba (self-contained underwater breathing apparatus). Detta gav grodmännen en möjlighet att dyka djupare jämfört med syrgasapparaten. Men dykningen lämnade ifrån sig bubblor, vilket inte är kompatibelt med spanings- och attackdykaruppdrag.

Specialbiblioteket vid Sjöhistoriska
Specialbiblioteket vid Sjöhistoriska

Detta och mycket mer kan du läsa om i den rika litteratur som finns på dykningens område.

Tycker du dykerihistoria är spännande?

SSDF är medlemmar i Svensk Dykerihistorisk Förening som du kan läsa mer om här:

SDHF

Vid Sjöhistoriska museet finns ett bibliotek med några dykhyllor. I den händelse att har ni böcker som ni vill donera till biblioteket så får böckerna en bra plats till många historiskt dykintresserades glädje. Sjöhistoriska museets specialbibliotek har ungefär 60 000 böcker inom det maritima ämnesområdet.

Länk till Sjöhistoriska museets specialbibliotek:

Sjöhistoriska specialbibliotek

Lag-VM i fridykning

Jag är i egenskap av förbundsordförande för Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) stolt att presentera damlandslaget till Fridyknings-VM 2016 som startar i Grekland kommande vecka.

SSDF:s VM-idrottare får just nu fin publicitet inför VM, i såväl radio och tidningar. Bland annat berättade Klara, Linda och Sofia med smittsam entusiasm om deras väg in i fridykningen vid P4 Göteborg för en tid sedan. De berättade om hur fridykningen utvecklats och hur drömmen om det stora blå påverkat deras idrottsval.

Vår absoluta elit

SSDF skickar sin absoluta fridykarelit till Grekland, och just elitsatsning är en viktig idrottslig del som Riksidrottsförbundet (RF) arbetar med att förbättra då stödet sänkts sedan 2014. Sedan 1970-talet har RF ansvarat för de s.k. riksidrottsgymnasierna, som ger unga elitidrottare möjlighet att kombinera sin elitsatsning med fortsatt gymnasieutbildning. Ett arbete bedrivs också för att bygga upp ett motsvarande system på högskolenivå – riksidrottsuniversitet – där elitsatsning och studier ska kunna kombineras. I denna process är SSDF engagerade, då vi även arbetar för införande av fler högskolekurser i dykmedicin.

Förbundet hanterar titt som tätt ansökningar om elitstödsstependium, vilket ska främja utvecklingen av våra idrotter. Förbundet anser att det är av stor betydelse för att möjliggöra elitidrottare att kombinera sin idrottssatsning med utbildning. SSDF är ett förbund med såväl motionär och elit.

Några rader om vårt svenska damlandslag:

Klara Hansson, 31 år, trädgårdsmästare/skribent/tänkare. Fridykt i 13 år så hon är veteranen i laget. Representerat Sverige i olika landslag sedan 2008, flerfaldig Svensk mästarinna i djup- och poolfridykning.

Linda Stenman, 39 år, account manager/kreatör/yogini. Fridykt sedan 2012 också flerfaldig Svensk mästarinna, kuriosa är att hon även blev Svensk mästarinna i fensimning 2014. Representerat Sverige i olika landslag sedan 2014.

Sofia Tapani, 34 år, forskare/statistiker/lagkapten. Fridykt sedan 2009, flerfaldig Svensk mästarinna och den fridykare som innehar flest gällande Svenska rekord i tävlingsgrenarna. Representerat landslaget sedan 2009.

Klara, Sofie och Linda laddar inför lag-VM i Grekland.
Klara, Sofie och Linda laddar inför lag-VM i Grekland.

Klara, Linda och Sofie är alla medlemmar i Göteborgsklubben Juniordykarna.

Våra målmedvetna idrottare hoppas kunna göra hela förbundet stolta genom att tävla sportsligt och göra sitt allra bästa i Grekland. Så ser ni en svensk flagga vaja i vinden, i det för årstiden så behagliga Kalamata kommande vecka, så skicka iväg ett Heja Heja, för det kommer SSDF göra från alla landsändar.

När svenskar tävlar om medaljer står Sverige stilla.

All lycka i VM!

Idrottens värderingar sammanför människor

Vi går nu hösten till mötes. En tid med en mosaik av färger och stora förändringar i vår så viktiga maritima natur, men även en ny säsong av hård och målmedveten träning inför nästa års mästerskapstävlingar, för nya kullar dykadepter att bryta ytläget, för möten och sammankomster kring det som förenar oss i ett förbund. Remisser ska avges och den samlade opinionen för en stark idrottsrörelse ska stärkas. En höst av arbete väntar oss.

FRIKS – fridykarnas egen riksdag

Många förknippar nog ”riksdag” med en politiskt representativ makt, där folkvalda lagstiftare avhandlar landets angelägenheter. Inom SSDF organiseras FRIKS av Fridykningskommittén. Det är en samlingsplats för fridykare i olika åldrar, människor som sluter upp för att avhandla en rad för fridykningen viktiga frågor, insupa nya kunskaper och få nya kamrater från hela landet. Årets tema vid FRIKS, är angeläget. Barn- och ungdomsfrågorna har hög prioritet inom förbundet och temat: ”Hur behåller vi ungdomarna längre i våra klubbar?”, är avgörande för den framtida utvecklingen av förbundets verksamhet. På sikt handlar det i lika hög utsträckning om att vässa förmågan att ta fler medaljer, vilket kräver fler ledare.

Ni kan läsa mer om FRIKS här:

Välkommen till FRIKS 2016

Tack för blommorna

Ett blomsterarrangemang värmer i alla avseenden. När jag träffar människor ute i landet och berättar om vår verksamhet, händer det inte sällan att människor handfast vill ned i plurret och pröva på någon av SSDF:s aktiviteter. Vid exempelvis de nedslag vi gör på olika platser tillsammans med någon av våra snart 200 föreningar, ingår som regel en prova-på aktivitet, en tidning och lite material om vår verksamhet. Det är SSDF:s sätt att välkomna fler till vår gemenskap. Erik, Sara, Vilhelm och Marie var några av alla vi mötte på Almedalen i somras. Deras möte med den samlade svenska idrotten i allmänhet och SSDF i synnerhet, gav mersmak och ledde till att man påbörjat en dykutbildning. Det är ett fint kvitto vid sidan av att träffa beslutsfattare, att få återkoppling om hur vi genom att vara en aktiv samhällsaktör följer vår mission i: SSDF SKA SYNAS.

Stort tack Erik, Sara, Vilhelm och Marie för blommorna, men framförallt ett stort välkommen till dykningens fantastiska värld.

Värderingar som håller samman människor

Det talas flitigt i samhällsdebatten om värderingar. Min ordförandekompis Lars Liljegen, förbundsordförande vid Svenska Fäktningsförbundet, beskrev värderingsdebatten på följande sätt: ”Partiledare och många andra har försökt vinna förstapriset i tävlingen – Vem är mest svensk?”. Nog ligger det något i detta uttalande.

Från min SSDF-idrottsliga horisont finns det idag globala idrottsliga värderingar och normer som får människor att resa runt hela jorden för att under ordnade former mötas i kamp om medaljer eller träna tillsammans. Idrott leder till starka vänskapsband även utanför dykområdet och poolen.

Idrott förknippar många med fysiska och mentala ansträngningar, med slit och nötande. En del kanske tycker att viss idrott är individualistisk och självisk, ja till och med elitistisk och utsorterande. Det kan idrotten riskera om vi inte är på vår vakt och skapar riktlinjer och arbetar med värderingsfrågor. Därför är den samlade idrottsrörelsens krav högt ställda på alla medlemmar i RF. Vi har lovat varandra att bedriva en idrott för alla.

Idrottens värdegrund beskrivs utifrån fyra fundament:

– glädje och gemenskap
– demokrati och delaktighet
– allas rätt att vara med
– rent spel

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.

Ovanstående regleras i första kapitelt i RF:s stadgar. Brott mot detta kan innebära uteslutning ur RF. Detta är ett exempel på ett av idrottsrörelsens tydliga krav.

Vi tävlar på samma villkor

Jag tycker vi ofta glömmer att tala om alla de fantastiska möten som idrotten resulterar i, där vi tävlar på samma villkor och följer de regelverk som idrotten enats omkring. Reglerna gäller lika för alla. Idrotten bidrar kanske mer än någon annan samhällsaktör till möten mellan människor och i sammanhanget finns mängder av goda förebilder ute i landet. Detta ska vi informera våra beslutsfattare om innan man får för sig att spara in på anläggningsstöd och stöd för dem som behöver det allra mest. Om det hade kommit en nota för alla tusentals ideella timmar som Sveriges alla ledare lägger ned i sitt oförtrutna arbete, hade förståelsen för insatt tid varit tydligare.

”De olympiska idealen är också annat än drömmen om segrar. Det viktigaste är inte att segra, utan att kämpa väl, som de moderna olympiska spelens grundare formulerade det. De olympiska spelen är också en manifestation för fred och förbrödring över nationsgränser.”

Svensk idrott arbetar aktivt för att fler ska få mersmak av idrotten – både killar och tjejer, både unga och gamla, och framförallt oavsett vilka ekonomiska förutsättningar människor kommer ifrån.

SSDF har en viktig roll i detta arbete, dels som förbund, dels som medlem i RF och SOK, men framförallt för att vi är och ska förbli en god samhällsaktör som lever efter idrottens värderingar. SSDF finns där människor finns.

Tack för allt ert engagemang ute i föreningarna, blommorna var till er!

SSDF i tiden
SSDF i tiden

Inför helgens styrelsemöte

Under lördag och söndag sammanträder förbundsstyrelsen. Uppföljning mot budget, verksamhetsplan och stretegi, står bland annat på dagordningen.

Det goda mötet som inspirerar

Ibland möter vi människor som berättar om något spännande, en upplevelse eller vittnesmål från en särskild händelse. Idag stötte jag på en person som vid en resa till Smögen med sin familj, stött på en stor grupp av glada dykare, de flesta var juniorer som börjat utforska vårt underbara blå. Mitt plötsliga möte med denna främling föranledde ett samtal då knappen på kavajen (Delfinen, vårt signum och logotyp) gjorde honom nyfiken.

Delfinen, förbundets logotyp och signum
Delfinen, förbundets logotyp och signum

När han tillsammans med sin familj besökte Smögen, så var även SSDF-föreningen Juniordykarna där med juniorer. Han beskrev mötet med föreningens aktivitet som en fantastisk händelse, som signalerade glädje och gemenskap. Sådant värmer.

SSDF ska fortsätta att utveckla barn- och ungdomsverksamheten och underlätta för föreningarna i deras för så många människor viktiga ideella arbete. Vi har kursen klar genom svensk idrotts program ”Idrotten vill” där vi kan läsa följande om barnidrotten:

”Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnens allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.”

Styrelsearbetet

Styrelsearbetet får med kansliet goda förberedelser inför beslut, vi har bra diskussioner före beslut, ett konsekvent genomförande av beslut samt en ständig utvärdering av beslut och verksamhet. Det kräver öppenhet, tillit och trygghet – att ledamöterna, inklusive ordföranden, vågar vara sig själva. Att vi kan skratta, även åt oss själva. Det gör vi. I det framåtsträvande styrelsearbetet är det högt i tak. Vi är nyfikna, vetgiriga och vill förstå varandra. Framförallt har vi respekt för varandras uppfattningar. Efter beslut står vi för de beslut vi har klubbat.

Jag fundera ofta på vilka uppgifter som är viktigast för en ordförande. Att följa upp visioner, målbilder och nyckeltal, det är en viktig del. En annan är att förena styrelsen i ett inkluderande klimat där den ledamot som får en uppgift av styrelsen också har förtroende och medel att genomföra den. Som ett led i det jag talade om vid förbundsmötet, ni vet att våga steget och fråga om hjälp, vilket vi gör och kommer göra. Det kan handla om utformningen till en policy eller genomförande av en aktivitet. Sammanfattningsvis handlar det om att leda arbetet och representera utåt och inåt. Att uppmuntra och ge stöd till framförallt ledamöter och personal. Och att ta det yttersta ansvaret för att lösa konflikter.

Andra pratar mer och bättre om sportdykningen och våra idrotter, olika upplägg för idrottslig taktik och teknik. Därför är kommittéerna och arbetsgruppernas arbete av vital betydelse.

Utblick hösten 2016

Vi följer utvecklingen inom fördelningspolitiken. Det finns faktorer som indirekt kan slå mot föreningslivet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) varslar om cirka 6 miljarder i minskade skatteintäkter för kommande år. Vi tar del av vissa kommuners besvärliga läge inom den så viktiga fritidssektorn som inkluderar badhus. I ekonomiskt bistra tider lever kultur- och fritidssektorn under tuffa sparbeting av historisk erfarenhet. Som förbund, delvis beroende av influtna statsbidrag, så måste även vi ta höjd för en eventuell konjunkturnedgång. Därför är den ekonomiskt långsiktiga planeringen en prioriterad del av verksamheten. I oktober kommer förbundet få en preliminär prognos för det fördelade statsbidraget 2017, vilket sedan slutligen fastställs när Riksidrottsstyrelsen fått regleringsbrevet i januari 2017.

Förbundet kommer besvara en remiss om mervärdesskatt (moms) för ideella idrottsföreningar. Skatteverket (SkV) kommer vidta rättsliga ställningstaganden gällande moms, med koppling till idrotten. I dagens rättsläge undantas bl.a. tjänster som innebär att någon bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet från skatteplikt. En förutsättning för undantaget är att tjänsten omsätts av staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening (3 kap. 11 a § första stycket mervärdesskattelagen [1994:200], ML och artikel 132.1 m i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet). Mer information om detta kommer i höstens förbundsnytt.

Avslutande ord

Ekonomiarbetet får en alltmer framskjutande plats inom förbundets nav (kansli och ekonomihantering). Som ett led i detta arbete kommer vi finnas med på Idrottens Finansdag och RF:s strategidagar. Kansliet kommer närvara vid SISU-kurser i idrottsekonomi och vi kommer internt arbeta med fördjupad utbildning i våra ekonomisystem.

I oktober arrangerar förbundet med Marknadsföringsgruppen i spetsen, en konferens där företrädare för kommittéerna möts. Det kommer även bli planläggning av webbsidan i linje med det påbörjade arbetet kring e-learning, digitalisering och ett ändamålsenligt administrationsverktyg. Den viktigaste frågan är naturligtvis hur vi tillsammans ska nå våra mål, som ganska öppet definieras i vår verksamhetsplan.

Vi är ett förbund
Vi är ett förbund

Septemberhälsning från Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet.

Rubriker som måste tas på allvar

”Badhuset ser ut att gå med miljonförlust”

Rubriken finns i Ystads Allehanda (28/8) och ska tas på allvar. Den nya skattunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) pekar mot cirka 6 miljarder i lägre skatteintäkter för kommuner och landsting 2017. I ekonomiskt bistra tider finns stor risk att idrott- och fritidssektorn drabbas.

Svenska Sportdykarförbundets medlemmar är beroende av ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor. Det är en förutsättning för många av våra idrotter.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. Området anläggningar och idrottsmiljöer är prioriterat av Svenska Sportdykarförbundet.

Idrottsföreningarnas verksamhet främjar motion, hälsa och livskvalité.

cropped-delfin_pms_jpeg.jpg

Idrottslyftet möjliggör mer idrott

Idag deltar jag vid Idrottslyftsgruppens möte. Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar upp till 25 år och därtill utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Arbetet i Idrottslyftsgruppen genomsyras av riktlinjerna i ”Idrotten vill”. Gruppen består av fyra personer som helt ideellt arbetar med att dra upp riktlinjer och behandla inkomna ansökningar.

Inom Svenska Sportdykarförbundet finns flera kommittéer och arbetsgrupper som arbetar oförtrutet för att underlätta utövandet av våra verksamheter

Svenska Sportdykarförbundets medlemsföreningar kan elektroniskt via IdrottOnline ansöka om bidrag, vilka kan beviljas för deltagare upp till 25 år samt för ledarutbildningar som bidrar till ökad ungdomsverksamhet. Ansökan kan göras innan inköp eller innan projekt genomförs så att föreningen kan göra en vettig budget.

Här kan ni läsa mer om hur idrottslyftansökningar går till:

Information om idrottslyftet inom SSDF

Idrottshälsningar från Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet.

Glädje, gemenskap och och stunder av sorg och saknad

Vi har en sak gemensamt, medlemskapet i en förening. Vi delar även glädje, gemenskap, sorg och saknad.

Glädjen i att utöva det vi gillar allra mest går inte att ta miste på. Det blir extra roligt när man kan peppa och hjälpa varandra, fatta demokratiska beslut tillsammans och framförallt ha riktigt roligt ihop. Även Folkhälsomyndigheten bör känna glädje då idrott och meningsfull sysselsättning i allmänhet har en rad positiva effekter.

Gemenskap, Svensk idrott har över 2,8 miljoner medlemmar, cirka 650 000 ideella ledare och runt 20 000 föreningar. 71 specialidrottsförbund organiserar idag fler än 250 olika idrotter, varav flera är olympiska grenar. Svensk idrott är en traditionell demokratisk folkrörelse. Basen är människor som sluter sig samman i självständiga föreningar och betalar medlemsavgift. Det gör också Riksidrottsförbundet till en ideell förening, precis som Svenska Sportdykarförbundet.

Mellan varven kan vi se olika lösningar, vi kan komma i så kallade målkonflikter. Det är en del av vår gemenskap. Där är diskussionen en viktig utgångspunkt, och att syftet med besluten redovisas så tydligt som möjligt. Det gäller här att söka meningsmotståndarens starkaste argument, inte de svagaste, och söka en högsta gemensamma nämnare. Så kan vi få en tydlig debatt där var och en har rätt att ha rätt, men utan sammanblandning. I gemenskapen lyssnar vi på varandra och vi lär av varandra hela tiden. Därför är ibland längre beslutsprocesser och förstärkt dialog nödvändigt. Vår skiljedomare är förbundsmötet (årsmötet), där vi röstar om vi inte är eniga. Ett av mina personliga mål är att se ett starkt och representativt deltagande från föreningarna vid nästa års förbundsmöte. Glöm inte heller bort att fråga varandra om hjälp. I en gemenskap är en fråga om hjälp, inte alls någon börda.

Sorg och saknad, drabbar oss alla. Vi lär känna mängder av människor i vår föreningsverksamhet, vissa blir vi personliga vänner med. Jag minns såväl ett tillfälle när en tidigare ordförande i förbundet vid ett avtackande vid ett förbundsmöte sa något i stil med: ”du har också blivit en mycket nära vän” till den som skulle avtackas. Denna mening sammanfattar essensen av gemenskap och glädje, och den säger även något om banden som knyts mellan människor. Vi förlorar ibland vänner och samlas då för ett farväl. Det är en del av livet, som sällan lämnar någon oberörd. Idag ägnar vi en stund av värme och omtanke till våra medlemskamrater i Örebro, som så respektfullt gav deras omtyckta föreningskamrat en sista hälsning. En medlemskamrat som också var son, pappa, make och bror. Vårt deltagande i en svår stund.

Vi är ett förbund - Svenska Sportdykarförbundet. I glädje, gemenskap, sorg och saknad.
Vi är ett förbund – Svenska Sportdykarförbundet. I glädje, gemenskap, sorg och saknad.